Author / Erik Søgaard

  Loading posts...
 • Ny graverbygning ved Hjerk Kirke

  Til Hjerk Kirke i Salling har vi forestået projektering og udførelse af nyt graverhus. Huset supplerer et eksisterende kapel fra 1960’erne inde på kirkegården. Projektet indeholder nye graverfaciliteter med spisekøkken, omklædningsrum og…

 • Genåbning af Harre Kirke

  Søndag d. 19. januar blev Harre Kirke genåbnet efter at være blevet istandsat og nyindrettet. Det blev fejret med festgudstjeneste med deltagelse af præster, provst og biskop. Solen skinnede og det var…

 • P+P prækvalificeret til Domea Vest, rammeaftale nybyggeri

  Vi er  blevet prækvalificeret på ny rammeaftale for Domea Vest, nybyggeri i Jylland og Fyn.

 • Indvielse på Psykiatrisk Sengeafsnit N8

  Den 11. oktober blev snoren klippet over til det ombyggede Højtoftecenter, der nu huser Psykiatrisk Sengeafsnit N8 ved Thisted Sygehus. Det tidligere plejecenter er ombygget til psykiatrisk sengeafsnit med en belægning på…

 • Hanstholm Fyr tæt på afslutning

  Nu nærmer istandsættelsen af Hanstholm Fyr sig sin afslutning. Interiørets farver er genskabt gennem studier af  rummenes oprindelige farvesætning. Bræddegulvene er istandsat og suppleret med nye brædder, der behandles, så de falder…

 • Undersøgelser i Gedsted Kirke

  Vi har foretaget registrering af tag og tagværk i Gedsted Kirke i forbindelse med istandsættelse af kirkens blytag. Kirken har skib og kor fra 1100-tallet, sideskibe fra 1300-tallet, samt tårn og våbenhus…

 • Hanstholm Fyr under udførelse

  Renovering af Hanstholm Fyr Der er taget hul på projektet i Hanstholm Fyr, der indrettes med lejligheder i de fredede længer. Arbejdet sker i tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen. Under arbejdet afrenses…