NYT_Hobro_Tinghus-1-scaled.jpg

Restaurering af klokketårn på Hobro Tinghus færdiggjort

I slutningen af marts kom stilladset endelig ned foran tinghuset på Adelgade i Hobro. Restaureringen er færdiggjort, og nu er der igen frit udsyn til det fine klokketårn på arkitekt og Kgl. Bygningsinspektør Einar Packness’ 100 år gamle, fredede tinghus.

Som arkitekter for Bygningsstyrelsen er vi netop nået i mål med restaureringen af klokketårnet på den udtryksfulde og imposante retsbygning. I dag for nøjagtigt et år siden bragte vi nyheden om, at vi inden for samme rammeaftale om vedligehold netop havde afsluttet en omfattende facaderenovering på selvsamme retsbygning i Hobro. Ringen er nu sluttet med denne istandsættelse af klokketårnet.

Det oprindelige klokketårn var medtaget, da der var trængt vand ind. Det viste sig, at en stor del af tømmerkonstruktionen var angrebet af råd. Klokketårnet blev hejst ned, tømmerskelettet istandsat på tømrerværksted, og derpå blev det genmonteret på bygningen og belagt med ny kobber. I forbindelse med restaureringen blev der udført nye jalousilåger foran tårnets åbninger, og uret blev taget ned og istandsat. Restaureringsarbejdet blev udført med traditionelt håndværk. Arbejdet med tømmeret i tårnets træskelet er udført med tap- og bladsamlinger, mens kobberbanerne haftet og falset efter fagets forskrifter.

Vi takker for godt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, Bygningsstyrelsen og Kriminalforsorgen. Vi siger tak til Hobro Tømrer- og snedkerforretning og blikkenslager Steffen Petersen for et godt og professionelt udført stykke arbejde i forbindelse med den fine restaurering af klokketårnet på Hobro Tinghus.

 

P+

“Restaurering og bevaring af historiske bygninger er noget af det mest bæredygtige, vi kan gøre, hvis det gøres professionelt
og med forståelse for materialer, godt håndværk, byggeskik og genanvendelse.
Når vi restaurerer, har vi også fokus på energioptimering, men foretager altid så nænsomme indgreb som muligt, så bygningernes særegenhed bevares for eftertiden.
Til gavn for os.
Og for miljøet.”

 

Læs mere om vores arbjede med kulturarv, bevaringsværdigt byggeri og historiske huse her.