Ferring Kirke

Ferring Kirke ligger højt på klinten ved Bovbjerg Fyr, omtrent 100 m øst for skrænten ned til stranden. Skib og kor er fra omkring år 1200, tårnet er opført i senmiddelalderen. Kirkegården er så forblæst, at gravstederne omgives af hvide træstakitter, der skråner op mod vinden for at yde læ for mindre vækster på gravstederne. Det er meget sigende, at sognet i 1638 betegnedes som “det (i pengemæssig henseende) ringeste i landsdelen.” Det er et helt enestående sted.

Ferring Kirke fik nyt varmeanlæg, podier, teglgulve og nykalkede overflader. Murværket var meget saltholdigt og blev derfor istandsat.  Under de fugtige, ferniserede trægulve, fandt man et bevaringsværdigt teglgulv, som nu ligger under det nye gulv i gule tegl. Stoleværket er istandsat og malet under vejledning af konservator Karsten Vikkelsø Larsen.

sag nr. 234.09


Færdiggørelse:
2013

Bygherre:
Ferring Menighedsråd

Projekt:
Restaurering, belysning, inventer

Opgave:
Totalrådgivning

Størrelse:
360 m2

Byggesum:

Links:
Gå på opdagelse i flere af vores projekter
Hent P+P arkitekter a/s referenceliste (pdf)