nyhed-afsluttede-kulturarvsprojekter-scaled.jpg

Mød P+P Kulturarv – tilbageblik på projekter

P+P kulturarv er en del af P+P arkitekter. De fire engagerede restaureringsarkitekter har indgående kendskab til og en stor respekt for tradition, kultur, materialer og historiske byggeteknikker. De yder totalrådgivning inden for restaurering og istandsættelse af kirker, historiske bygninger og anden bevaringsværdig kulturarv.

Få indblik i nogle af de spændende projekter, som de har afsluttet!

 

VOLDUM KIRKE – indvendig istandsættelse

Voldum Kirke er en landsbykirke i Favrskov Kommune med herskabeligt inventar fra det nærliggende Clausholm Slot. Kirken er oprindeligt fra middelalderen, men genopført i 1606. Kirkens indre var blevet træt og trængte til en gennemgribende indvendig istandsættelse. Hvælv og mure er nykalkede og vinduer og døre istandsat. Der er blevet lavet ny hoveddør, nyt varmeanlæg, nyt lydanlæg, ny belysning og nye elektriske installationer. Den mest mærkbare ændring er det nye stoleværk på træpodier. Der er lavet nye hynder på stoleværk og knæfald afstemt kirkens farveholdning. Der er også gjort plads til kørestol, rollator, barnevogn, mv. I våbenhuset er der tegnet nyt inventar i form af knager, bænk, tidsskiftsholder, spejl og opslagstavle.

Læs mere om projektet her: Voldum Kirke 

 

HAVMØLLEN – restaurering og transformation

Havmøllen ved Dråby på Djursland er en historisk møllegård ved Kattegat. Gårdens kampestenslænger har stået forfaldne, og stuehuset fra 1700-tallet kunne ikke reddes. Det er nu erstattet af et nyt stuehus på 250 m2, der fungerer som enfamiliehus med særskilt gæste/feriebolig. I samarbejde med bygherre tegnede vi et stuehus, der blev skabt med respekt for stedet og for den historie, som er indlejret i det oprindelige byggeri. Huset står på en massiv granitsokkel i fuldmuret konstruktion med kalkmørtel, og skifertaget krones af tre skorstene, som udover pejseindsatse rummer ventilationsrør. Indvendigt er bindingsværkskonstruktionen i egetømmer slebet og olieret, og overfladerne blødes op af gulve og indervægge i douglasgran.

Længerne er istandsat med blik for husenes autentiske udtryk. Agerumslade, ko- og hestestald har bevaret deres identitet og fungerer som rum til arbejde, læring og sammenkomster. De nye ejere har genskabt Havmøllen som mødested for events med formidling af natur, landbrug og håndværk.

Læs mere om projektet her: Havmøllen 

 

SKIVEHUS – restaurering

Gl. Skivehus er et barokt bindingsværkshus fra 1719, beliggende på de middelalderlige rester af Skive Kongsgård fra 1300-tallet. Bygningen er blevet istandsat efter en lang årrække med hensynsløs brug og kraftigt forfald. Huset er gennemrestaureret både ude og inde. tagform og skorstene er blevet genskabt sammen med den oprindelige rumdeling. Restaureringen forholder sig respektfuldt til den oprindelige bygningskultur og det traditionelle håndværk og samtidig nyfortolkes de eksisterende bygningsspor.

Læs mere om projektet her: Gl. Skivehus

 

Læs mere om projekterne og se endnu flere på: P+P Kulturarv 

Restaurering_Voldum_Kirke

Voldum Kirke

Havmøllen

Gl. Skivehus