gl_skivehus_update-fra-byggepladsen.jpg

Restaurering af Gl. Skivehus – bindingsværket færdiggjort

Den omfattende istandsættelse af Gl. Skivehus er indbegrebet af, hvad det vil sige at arbejde med restaurering af bevaringsværdigt byggeri. Hensynsfuld og fagligt funderet restaurering, hvor der bliver gjort brug af kvalificerede håndværkere, der har specialiseret sig i og værner om tradtionelt håndværk og byggeskik. Og dermed bevaringen af den arkitektoniske kulturarv.

Mens murerne kan tage en pause i frostvejret, har tømreren færdiggjort sit bindingsværk hele vejen rundt og er nu godt i gang med at genskabe taget i den oprindelige form med helvalmet gavl.

Det var et knokkelarbejde at tumle egetømmeret, men de er sluppet helt godt af sted med det. Fodtømmer og stolpebunde var generelt medtagne og er derfor skiftet overalt, mens de øverste dele var rimeligt intakte. Topremmen er skiftet flere steder, og hejsekvistens dårlige dele er rekonstruerede. Tovsnoningerne på kvistens gesimser sidder der endnu og venter på nænsom afrensning.

Inskriptionen over døren fra 1719, husets dåbsattest, er sat på sin gamle plads, og beder ydmygt om en lang levetid. Vi håber, at ønsket holder længe endnu.

 

“Anno 1719 lod Oberste Werner Parsbierg og Frue Christiana Barbara Rantzou byge disse tvende Huuse,

O Gud lad din Englevagt give paa Denem Agt at Ild og Fiendehaand dem ikke skade kand.”

 

Vi ser frem til det videre arbejde med de mange dygtige håndværkere. Og til samarbejdet med Skive Kommune, der er bygherre på projektet.

P+

“Vores kulturarvsafdeling består af arkitekter og bygningskonstruktører med speciale i restaurering.
Arbejdet er funderet på et indgående kendskab til og en stor respekt for tradition, kultur, materialer og historiske byggeteknikker.
Vi har en lang erfaring inden for området og kan håndtere alle faser som rådgiver på restaureringsprojekter af enhver art.”

 

Læs mere om restaurering af bevaringsværdigt byggeri og vores andre kulturarvsprojekter her. 

Følg med vores projekter under vores nyheder.