Saltum-Kirke-04.jpg

Kvadermurværk i Saltum Kirke

Den store, imponerende Saltum Kirke trænger til restaurering af murværk. Det har brug for omfugning. Vores opgave er først at se på kirkens murværk, der flere steder er temmelig forfaldent. Det medfører en klatretur på hvælvene i kirkens tagrum og en undersøgelse med sonde i kvadermurene, for at registrere bagstøbningen inde i kassemurene. Vi kigger efter sætninger i murværket og påpeger årsager til de forhold, som giver problemer med revnedannelser og fugt i kirken. Det er lige spændende hver gang, vi får en ny kirkesag og starter dialogen med menighedsrådet!

Kirkerne er ikke fredede, men omfattet af loven om folkekirkens kirkebygninger, som sikrer, at der ikke sker forringelser af kulturværdier knyttet til kirkerne. Når der skal laves vedligeholdelsesarbejder på kriker så som restaurering af murværk, skal der derfor tages særlige hensyn og som regel søges tilladelse ved stiftet.

Saltum Kirke fik sin imponerende størrelse i slutningen af middelalderen, hvor man forhøjede murene og byggede hvælvinger. Indvendigt er der meget fine kalkmalerier – udvendigt et vældigt tårn med to store klokker. Vi har tidligere rådgivet ved udskiftning af kirkens gamle oliefyrede varmeanlæg, der nu kører på naturgas.

 

P+

“Bevaring og restaurering af historiske bygninger har været en af tegnestuens kerneområder gennem mange år.

At arbejde med kirker, fredede bygninger og andre byggerier, der tilhører den danske kulturarv,

kræver en indgående viden om og helt særlig følsomhed over for tradition, byggeskik, materialer og stedets iboende kvaliteter.

For os er restaurering af kirker og andre historiske bygninger en nænsom nyfortolkning af det eksisterende.”

 

Læs mere om Saltum Kirkes historie her.

Læs mere om vores andre projekter med vedligeholdelse af de danske kirker og restaurering og bevaring af historiske, fredede bygninger her.