Storbylandsby01.jpg

Storbylandsby på vej

Begrebet ’storbylandsby’ dækker over en idé til et boligområde, hvor almindelige borgere bor side om side med socialt udsatte, så de to grupper samles omkring et fællesskab og kan støtte og integrere hinanden.
Storbylandsbyen etableres af Østjysk Bolig som et almennyttigt byggeri. Projektet består af en tæt-lav boligbebyggelse på 2500 m2 med i alt 40 boliger.

P+P arkitekter er bygherrerådgiver på projektet, og har været med til at udvikle konceptet sammen med Østjysk Bolig og Aarhus Kommune. Vi har tegnet bebyggelsen frem til myndighedsprojekt, som derefter er udbudt i totalentreprise. Aalsrode Tømrerfirma A/S skal stå for opførelsen af byggeriet.

Arkitektonisk udformes bebyggelsen med et enkelt og moderne udtryk. Bebyggelsen opsplittes i mindre enheder som giver bebyggelsen en variation og ”landsbypræg”, med små forskydninger og nicher, som giver gode beskyttede udeopholdsarealer.
Facaderne beklædes med naturskifer, og mindre partier beklædes med thermowood og tagene udføres med sort tagpap.

Bebyggelsen opføres i 1 og 2 etager, med både lodrette og vandrette lejlighedsskel. Boligerne laves i 3 størrelser. Ca. 50 m2, 60 m2 og 90 m2.

Ved udformningen af bebyggelsen har det været vigtigt, at alle boliger får deres egen private indgang direkte fra terræn eller fra privat udvendig trappe. Hver bolig får sit eget private udeopholdsareal, adskilt fra naboen med skærmvæg og åbent ud mod fællesarealerne.

Centralt på grunden placeres en fælles parkeringsplads og et fælles opholdsareal, som vil styrke fællesskabet mellem beboerne.
Grunden grænser direkte op til Vestereng, og engens mere vilde beplantning trækkes med ind i landskabet på grunden.
Mod syd bevares det levende hegn/træer mod fodboldbanerne. Her skal etableres en støjskærm som udformes så den bliver en del af det grønne hegn.
Vest for bebyggelsen placeres et stort regnvandsbassin, og et nyt landskab opbygges af overskudsjord fra udgravning af grunden. Engbeplantningen genetableres.