MENU
  • Ved Kirken
  • Ved Kirken

Afleveret konkurrence – Klyngehusene ved kirken

Afleveret konkurrence af Klyngehusene ved kirken

Målet er at vise at vi som samarbejdspartner kan styre og lede jer igennem den søge- og læringsproces der forestår frem til godkendt projektforslag, og derefter igennem en projekterings- og byggeproces. Vejen er farbar – vi kender en vej og vil gerne gå den med jer. Vores strategi er, at skabe tryghed for at vi som rådgivere er i stand til, at sikre VISIONEN når målet.
Vi ønsker at skabe en lille by, der kommer helt tæt på den verden som man kender fra Mårslet. Et sted der er trygt og giver borgere, personale og pårørende mulighed for at kunne noget sammen på ny made. Ydermere ønsker vi at skabe et samfund, der er trygt og overskueligt. Et sted hvor man fornemmer årstidernes skiften fordi man kommer ud når man vil besøge hinanden, til fælleshuset eller i Snoezelrum.
Bebyggelsen låner sit udtryk og skala fra omgivelserne for derigennem at indpasse sig i det omkringliggende nærmiljø. Det kar været helt afgørende for konkurrenceteamet at finde ind til et udtryk der leder tankerne i retning af bolig og ikke institution. Husene fremstår som en ny rækkehusbebyggelse i Mårslet, hvor hver klynge udformes som en samling individuelle boliger. Boligerne besidder hver deres materialitet men indenfor den samme letgenkendelige geometri.
Bebyggelsen rammer en fin balance imellem på en gang at være den gode individuelle bolig og samtidig en velfungerende arbejdsplads. På denne måde formår bebyggelsen ydermere at fungere som en professionel ramme omkring det gode arbejdsliv for personalet.