Augustenborg Slot – opmåling og Matterport-registrering

Kulturarvsafdelingen var i slutningen af december endnu en gang en tur i Augustenborg for at fortsætte arbejdet med tagene på Augustenborg Slot og de omkringliggende bygninger.

Vi har tidligere udarbejdet rapporter over tagenes tilstand og fremlagt en plan for udskiftning af tagene over en årrække.

Augustenborg Slot er et velbevaret barokslot, der er opført i årene 1770-1776. De omkringliggende bygninger er opført i perioden 1733 til 1932. Hovedparten af bygningerne er fredet.

Anlægget er oprindeligt opført som bolig for hertugen i Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg slægten. Der har senere være psykiatrisk hospital i bygningerne, der i dag er ejet af Bygningsstyrelsen og indrettet til kontorer for Landbrugsstyrelsen.

Formålet med denne tur sydpå var at få opmålt tagkonstruktionen i portbygningen.  Vi kæmpede en brav kamp mod kulden og spindelvæv, men fik styr på alle bjælker og stolper i tagrummet og tårnet.

Tegningsmaterialet skal danne grundlag for udarbejdelse af et forslag til midlertidig forstærkning af de udsatte steder indtil træværket kan udskiftes. Udskiftningen af taget skal efter planen projekteres i 2022 med forventet udførelse i 2023.

Udover opmåling af portbygningen blev tagrummene i hele anlægget registreret med Matterport. Registreringen skal danne grundlag for et oprydningsprojekt i tagrummene, der i dag er fyldt med inventar, gamle døre, vinduer og andre effekter. Oprydningen skal give plads til at der kan gøres rent i tagrummene og udføres prøvebehandling af borebilleangreb.

I kan tage en tur op i tagrummet i portbygningen via dette link:

https://my.matterport.com/show/?m=4h8pfj83MfM