MENU

Nyt tag til historisk slot!

Friske billeder fra Augustenborg Slot, hvor godt 36 tons glaseret tegl nu er nedtaget fra Slotskirken. De møre lægter er fjernet og tilbage står tagværket over kirkerummets hvælvede loft.

P+P arkitekter er arkitektrådgiver på restaureringen af Augustenborg Slot i Sønderborg. Slottets er opført i årene 1770-1776, og dets forhistorie kan spores tilbage til 1660. Augustenborg, der er et af de smukkeste barokslotte i Danmark, har været omdrejningspunktet for mange historiske begivenheder og fungerede fra 1932 til 2015 som psykiatrisk hospital. I dag huser slottet Landbrugs– og Fiskeristyrelsen.

Vores kulturarvsafdeling har foretaget grundig registrering af 600 m2 tage og tagværk på portbygningen, slottet og slotskirken med henblik på en etapevis istandsættelse. Vores undersøgelser af tagene er mundet ud i en plan for udskiftning af tagflader, hvoraf arbejdet på slotskirken og porthuset inkl. klokketårn, som nu er påbegyndt, udgør etape 1. Udover tagudskiftningen foretager vi også en nænsom behandling af de mere end 1300 vinduesrammer på slottet. Arbejderne foregår med respekt for og opmærksomhed på bygningens historie.

Projektet udføres for Bygningsstyrelsen som underrådgiver for NIRAS og i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen.