Hanstholm Fyr

Det fredede Hanstholm Fyretablissement er nu transformeret til Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm – et mødested mellem kunst og natur.

Efter 5 års arbejde og proces er transformation og restaurering nu afsluttet. Arbejdet er gennemført over 2 etaper med først en udvendig restaurering og afslutningsvis en indvendig restaurering og transformation. Vi har samarbejdet med en ambitiøs bestyrelse, et hav af lokale kræfter, en visionær kommune og Slots- og Kulturstyrelsen. Resultater er et kulturelt center med værksteder, kunstnerboliger, musikskole, udstillingslokaler, turistinformation og diverse støttefunktioner.