MENU
  • Østerild Driftscenter

Afleveret konkurrence – Østerild Besøgs- og Driftcenter

Afleveret Konkurrence

Det nye vindmølletestcenter i Østerild Klitplantage er en ambition om, at Danmark skal fastholde førerpositionen inden for grøn udvikling. Ved at fokusere på vindmølleteknologi og fremme muligheden for en øget produktion af vedvarende energi kan Danmark bevare denne position. For fortsat at kunne fastholde og tiltrække virksomheder inden for vindmølleindustrien er det af national betydning, at Danmark kan tilbyde et sted, hvor vindmølleindustrien i samarbejde med forskningsinstitutioner har de bedste faciliteter til forskning, udvikling og afprøvning af nye prototyper af vindmøller.

 

Østerild Besøgs- og Driftcenter

Østerild Klitplantage blev valgt til at huse testcenteret fordi området har den ideelle størrelse og retning. Især blev der lagt vægt på, at arealerne ligger i et område hvor relativt få naboer vil blive berørt af projektet, og samtidig fandt vindmølleindustrien ud fra tekniske vurderinger arealet interessant.
Den konkrete vurdering vedrørte især to forhold. For det første om det var muligt på en hensigtsmæssig måde at opstille det ønskede antal møller på den nord/sydgående linje. For det andet om vindfeltet (4 km) vest for møllerne havde eller kunne gives den rette ruhed.
I tilknytning til testcentret etableres et Besøgs- og driftscenter, som skal give indblik i vindmølleparken. Centret skal formidle viden om vindenergi, samt informere om nærområdets natur og kulturhistorie. Samtidig skal det være en inspirerende arbejdsplads for bl.a. de forskere og producenter, der arbejder med testcentret.