MENU
Kolding Sygehus - Ravn Arkitektur

Nye rammer til familier med tidligt fødte børn

P+P arkitekter er bygherrerådgiver på Kolding Sygehus’ nye neonatalafsnit. Afsnittet for tidligt fødte børn og syge nyfødte skal flytte til nye rammer.

Det nuværende neonatalafsnit er utidssvarende og lever ikke op til nutidens standarder. De fysiske rammer er små og mørke, og stuernes størrelse giver ikke mulighed for, at familierne kan være sammen under indlæggelsesforløbet. Forholdene for personalet er ligeledes slidte, hvilket har konsekvenser for arbejdsmiljøet på afdelingen. De fysiske rammer understøtter således ikke optimale patientforløb.

Projektet omfatter nyopførelse af et neonatalafsnit øst for Blok 7 på Kolding Sygehus. En fin placering mellem det det nuværende barselsafsnit og Marielundskoven mod øst. Der vil udover funktionalitet og drift blive lagt vægt på, at afsnittet understøtter, at familierne ofte opholder sig i lange perioder på afsnittet og derfor skal føle sig trygge og i gode fysiske rammer.

Byggeriet skal understøtte Region Syddanmarks målsætninger for en bæredygtig profil og skal derfor certificeres til DGNB-Guld.

Vores ydelser indebærer gennemførelse af brugerproces med personalegrupper fra klinikker og drift, udførelse af planløsninger til udbud, programmering til udbud i totalentreprise samt deltagelse i udbudsproces og bedømmelse.

P+P arkitekter er underrådgiver for NIRAS

Hansson & Knudsen har sammen med RAVN Arkitektur og COWI vundet totalentreprisen. Projektet forventes afsluttet primo 2025.

 

Visualiseringer: RAVN Arkitektur