MENU

Nordthy Center for Fysioterapi går ind i projekteringsfasen

Hjerte. Terapi. Fysik. Disse tre temaer er kernen i konceptet for Nordthy Center for Fysioterapi i udkanten af Thisted. På baggrund af vores skitseforslag er vi nu klar til at gå videre med projektet og tage hul på projekteringsfasen. Det multifunktionelle center kommer til at bestå af fire forskellige kuber. Lys, åbenhed, bæredygtige materialevalg og en gennemtænkt, funktionel planløsning kommer til at spille en vigtig rolle. Dette gælder både i den samlede oplevelse af huset og for atmosfæren på stedet.

Man ankommer til hjertet i huset. Ved ankomsten skabes en særlig oplevelse og overgang. Området omkring indgangen er præget af stor synlighed fra omverdenen og åbenhed, der tilbyder glimt af nogle af de mange faciliteter, huset rummer. Terapien er husets funktionelle rygrad og indeholder personalefaciliteter og de mange behandlingsrum. Samtidig kan flytbare vægge i enkelte rum imødekomme skiftende behov – det være yoga, større hold eller firmafester. Gangarealerne i terapibygningen er flankeret af store vinduespartier, som giver et spændende gangforløb og lyse venlige rum. Samtidig vil behandlingslokalerne være tilpas afskærmet. I den højeste kube ligger Fysikken, som vil indeholde træningslokaler, gymnastiksal og omklædning. Disse lokaler vil også være tilgængelige for de ansatte uden for klinikkens åbningstider.

Det bliver et dynamisk hus. Gennem synlighed og liv henvender det sig til sine omgivelser samtidig med, at det skaber indre rum for fordybelse. Den klare funktionelle opdeling bliver bundet sammen af en enkel palet af materialer og et intuitivt, logisk flow gennem husets mange rum. Husets inddeling i fire forskellige kuber skaber varierede oplevelser i form af skiftende rumhøjder, bevidste valg i forhold til lysindfald og gennemtænkte overgange. De forskudte kasser nedbryder bygningsmassen og etablerer kig på tværs af huset. Gennem disse forskydninger og kreative vinduesløsninger etableres åbninger i huset, der skaber sammenhæng, inviterer lys indenfor og tager imod klienterne med åbne arme.

Vi ser frem til det videre samarbejde med Nordthy Center for Fysioterapi og til at virkeliggøre dette spændende multihus. Projektet skabes sammen med Etos Ingeniører, som varetager ingeniørydelserne, og Tri-Consult, der er tilknyttet som certificeret brandrådgiver.

 

[envira-gallery id=”50154″]