Hanstholm Fyr under udførelse

Renovering af Hanstholm Fyr

Der er taget hul på projektet i Hanstholm Fyr, der indrettes med lejligheder i de fredede længer. Arbejdet sker i tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen. Under arbejdet afrenses overflader for tapeter, og derved frembringes de oprindelige farver, der kommer til at danne grundlag for en farveholdning til det nye projekt. Der er derudover foretaget registrering af samtlige dørprofiler og -beslåning til fastsættelse af bygningens originalitet og fredningsværdier.

For nærmere information tilgåes dette link: http://www.hanstholmfyr.dk