MENU
Stenbjerg Landingsplads

Stenbjerg Landingsplads – bæredygtig udvikling, bevaring og fornyelse

I marts færdiggjorde vi en bevarende udviklingsplan for Stenbjerg Landingsplads. Stenbjerg Landingsplads er en kulturhistorisk perle i Nationalpark Thy; en landingsplads for kystfiskere.

Udviklingsplanen for Stenbjerg Landingsplads er det første skridt mod bevarelse af et stykke vestjysk kulturhistorie til glæde og gavn for fiskeriet, besøgende og Thy. Visionen med udviklingsplanen er overordnet, at fiskeriet skal revitaliseres, og at flere besøgende og nye målgrupper skal opleve stedet.

Gennem bl.a. udvidelse af molen, ny moleplads, en bevarende lokalplan, ny infrastruktur, nye udstillinger og formidlingsprojekter, en samlet visuel identitet, en eventstrategi og fremhævelse af de stedsspecifikke kvaliteter skal Stenbjerg Landingsplads bevares og i endnu højere grad dyrkes som levende og bæredygtig kulturarv.

 

Projektets bygherre er Foreningen til Bevarelse af Stenbjerg Landingsplads. Projektets aktører og udviklere er herudover: Stenbjerg Fiskeriforening, Stenbjerg Beboerforening, Naturstyrelsen, Nationalpark Thy, Thisted Kommune og Museum Thy. Planen er tilvejebragt med støtte fra Sportgoodsfonden og Thisted Kommune.

 

Læs udviklingsplanen her.