MENU

Undersøgelser i Gedsted Kirke

Vi har foretaget registrering af tag og tagværk i Gedsted Kirke i forbindelse med istandsættelse af kirkens blytag. Kirken har skib og kor fra 1100-tallet, sideskibe fra 1300-tallet, samt tårn og våbenhus fra 1400-tallet.

At gå rundt i tagrummet på en middelalderkirke er en oplevelse af fortidens byggeskik. Spærene er tilhugget med økser, samlet og opmærket på jorden, skilt ad og samlet igen oppe på taget. Tømrermesterens mærker har sikret, at hvert tømmerstykke blev samlet det rigtige sted på den rigtige måde. Mærkerne er hugget i romertal, men for en sikkerheds skyld har mesteren slået et antal ekstra firkantede mærker med sin hammer, så folkene på taget ikke har taget fejl, når spærene blev samlet. Kirkens egetræsspær bærer spor efter flere udbedringer, bl.a. i 1747, hvor de nedre hanebånd er udskiftet med tømmer i fyrretræ. Tagkonstruktionens bjælker, spær og øvre hanebånd står med deres ca. 850 år som vidnesbyrd om middelalderens gode byggemetoder.

Vi yder rådgivning for menighedsrådet i forbindelse med udskiftning af blytaget, der skal udføres efter korrekt byggeskik med støbte blyplader på underlag af kraftige ru brædder.