Sosu-1.-spadestik-01.jpg

1. spadestik på udvidelse af SOSU Skolen

Mandag den 4. maj var der 1. spadestik på byggeriet af udvidelsen på SOSU-skolen i Thisted. Siden skolen fik overleveret nøglerne til den nye skole i 2014, er behovet for at uddanne SOSU-personale til velfærdsopgaverne i kommuner og regioner vokset og skolen har oplevet en øget søgning til uddannelsen.

Skolens undervisning er på grund af Covid19 pt. omlagt til online undervisning og billedet har derfor i en kort periode set anderledes ud end i de seneste år, hvor eleverne har fyldt godt op i alle lokaler og fællesrum –  skolen har måttet leje lokaler på naboskolerne for at komme pladsmanglen til livs. I efteråret valgte skolens bestyrelse og ledelse at indgå samarbejde med P+P arkitekter, da vi var rådgiver i forbindelse med byggeriet i 2014, der blev tildelt gennem en arkitektkonkurrence.

Det var Løgstørbaserede HMC Byg og Anlæg A/S, som blandt 5 indbudte budgivere vandt licitationen. ”Vi er meget tilfredse med resultatet af licitationen. Vi har fået gode bud, som prismæssigt lå meget tæt”, fortæller bestyrelsesformand Bente Bang.

Projektansvarlig Poul Erik Henriksen fra HMC Byg og Anlæg ser frem til samarbejdet med P+P arkitekter og SOSU-skolen: ”Vi glæder os over, at vi vandt licitationen, og er klar til at komme godt i gang med udvidelsen”.

Vi har projekteret og udbudt udvidelsen af skolen, der bl.a. rummer tre store undervisningslokaler og kantine, i alt 467 m2. Udvidelsen udføres i en forlængelse af skolens hidtidige arkitektoniske udtryk. Det forventes, at byggeriet kan tages i brug i starten af 2021.