MENU
Mindeord-NCP.jpg

Arkitekt MAA, Niels Christian Poulsen 02.06.1951 – 10.08.2020

I sidste uge tog vi afsked med tegnestuens stifter, Niels Christian Poulsen, i Sankt Johannes Kirke.

Niels Christian Poulsen har gennem tiden ført pennen ved opførelse af flere bemærkelsesværdige projekter.

Han og Jens Therkildsens første projekt var Ebeltoft Skudehavn, en konkurrence de vandt på deres sidste år på arkitektskolen. Efter opførelsen af Skudehavnen blev den nyetablerede tegnestue bedt om at tegne Kvadrats hovedkvarter. Hovedkvarteret tilpasser sig landskabet ved Ebeltoft, groet ud af bakken, som det ligger i. Natur, kunst og bygninger lever i en treenighed, der er helt usædvanlig for en industrivirksomhed. Inde og ude er arkitekturen og kunsten samstemt og tilpasset stedet. Et bygningsværk Niels har fulgt gennem hele sit virke og har udvidet, renoveret og moderniseret til han trådte ud af P+P arkitekter.

En årrække senere var Niels Christian Poulsen med til at opføre Marselisborg Havn, som han også løbende bidrog til udvidelsen af. Hans seneste bidrag på projekter ved vandet blev masterplanen for genskabelse af badeanstalten Den Permanente ved Risskov. Et projekt, der skal bringe badeanstalt tilbage til sin oprindelige form.

Niels Christian Poulsen og Jens Therkildsen stod bag et af de første handicapegnede almene boligbyggerier i Danmark. Bygningen i Fiskergade i Aarhus, der blev opført for De Vanføres Boligselskab, er særlig synlig i bybilledet på grund af samarbejdet med kunstneren Hans Krull, der stod for gavludsmykningen. Projektet blev begyndelsen på et langt og tæt samarbejde med de fleste almene boligforeninger i Aarhus.

Op gennem 80’erne var Niels Christian Poulsen også medvirkende i en række byfornyelsesprojekter i Thisted, og da muligheden for at købe en lokal tegnestue opstod, etablerede P+P arkitekter sin nuværende Thisted-afdeling. Niels Christian Poulsen forlod P+P arkitekter i 2017, men ånden lever videre i de mange smukke projekter.

Niels sine medarbejdere og havde troen på dem. Han udstak rammerne og byggede sit samarbejde på tillid.

Tak for din tid og din inspiration.

P+P arkitekters ledelse og medarbejdere