MENU
Augustenborg-Slot_PParkitekter_Nyhedmaj2024.webp

Arbejdet skrider frem på Augustenborg

P+P arkitekter er rådgiver på tagistandsættelsen af slotskirken og portbygningen på Augustenborg Slot. Projektet er halvvejs, og vi har netop afsluttet udskiftningen af taget på slotskirken og har opstartet arbejderne på portbygningen, der vil løbe hen over sommeren og efteråret. 

Slotskirken er en del af selve slottet, der er opført i årene 1770-1776, og dets forhistorie kan spores tilbage til 1660. Augustenborg, der er et af de smukkeste barokslotte i Danmark, har været omdrejningspunktet for mange historiske begivenheder. Det fungerede fra 1932 til 2015 som psykiatrisk hospital – i dag huser slottet Landbrugs– og Fiskeristyrelsen. 

Istandsættelsen indebærer udskiftning af den eksisterende tag og etablering af en ny tagbelægning på den eksisterende tagkonstruktion. Denne udføres med fast undertag af brædder og tagpap, hvor tagstenene tidligere var understrøgne.  

Underliggende tagkonstruktion istandsættes i nødvendigt omfang, og der udføres også flere følgearbejder såsom udskiftning af tagrender, nedløb, lynafleder mm.  

På portbygningen er klokkerne og taget på klokketårnet demonteret og kranet ned for at muliggøre udskiftning af flere af de lange egestolper, der bærer taget og er medtaget af rådskader. 

Projektet udføres for Bygningsstyrelsen som underrådgiver for NIRAS. Vi løser opgaven i samarbejde med hovedentreprenør Torps Efterfølger og Slots- og Kulturstyrelsen.