MENU
Bavne_Ager_Gilleleje-scaled.jpg

Bavne Ager – attraktivt seniorbofællesskab tager form

I takt med at foråret folder sig ud, går projekteringen af det attraktive seniorbofællesskab, Bavne Ager, i Gilleleje ind i den sidste fase. Samtidig er der ved at blive gjort klar til opstart på pladsen.

Vi opfører boligerne for Boliger for Livet, der er bygherre på projektet og en del af OK Fonden. Boliger for Livet bygger på gennemtænkte og fleksible boformer til ældre mennesker, der gerne vil have mulighed for at blive boende i deres eget hjem hele livet. De 40 boliger i bofællesskabet er fordelt på 24 seniorboliger og 16 ældrevenlige boliger. De opføres ved siden af det nye plejecenter på Bavne Ager.

Sammen med fælleshuset bliver ældreboligerne ét samlet seniorbofællesskab fuldt integreret del af Bavne Ager, der er et moderne boligområde med nye inkluderende fællesskaber. Kombinationen med senior- og plejeboliger betyder, at beboerne får mulighed for at blive i deres private bolig livet ud. Bavne Ager tilbyder en attraktiv borform for ældre mennesker, hvor man får et socialt fællesskab med ligesindede og et godt, trygt naboskab. Sammen med fokuseringen på det sociale, som også er med til at bekæmpe den udbredte ensomhed blandt ældre, har vi i projekteringen også haft øje for hjemligheden. Beboerne har brug for privathed og skal have mulighed for at kunne vælge fællesskabet til og fra.

Fælleshuset danner ramme om mange hyggelige aktiviteter som fællesspisning, kortspil, dans og musik. Det bliver placeret i et rekreativt, grønt gårdrum, der bliver indrettet med terrasser, petanquebane og frugttræer. For at finde den helt rigtige balance mellem det sociale og det private har vi blandt andet inddraget de kommende beboere i valg af indretning og materialer. Naturligvis får boligerne også niveaufri adgang og rumforhold med plads til både rollator og kørestol.

Bavne Agers samlede udtryk vil være som en landsby med små huse, gadekær og grønne mellemrum. Her vil plejecentret, seniorbofællesskabet og de ældrevenlige boliger hænge sammen som et trekløver i et stort parkområde, hvor stier skaber forbindelser på tværs. I udearealerne har vi også haft fokus på klimasikring, biodiversitet, naturens nærhed og bæredygtighed, da vi har skabt en stor variation i beplantningen, bede med vilde blomster og etableret små åløb, så regnvandet ikke blot ledes væk og ned i kloakkerne, men bliver på grunden, løber ned og samler sig i små søer. Til glæde for naturen og miljøet. Og for Bavne Agers beboere.

Vi ser frem til det videre samarbejde med OK Fonden, bygherrerådgiver Pluskontoret, totalentreprenør Q-Construction, landskabsarkitekterne fra MBYland og Vita Ingeniører om at skabe dette smukke og generøse seniorbofællesskab med gode, hjemlige boliger og rekreative udearealer til glæde for de kommende beboere.

Projektet rummer et samlet areal på omkring 3.320 m2.

Læs mere om vores andre projekter inden for omsorg og sunhed her.