MENU
Stenbjerg_Landingsplads_nyhed-3-scaled.jpg

Beskyttelse gennem benyttelse. Helhedsplan for Stenbjerg Landingsplads

Vi er glade og stolte over at være blevet udvalgt til at realisere helhedsplanen for Stenbjerg Landingsplads. Planen skal skabe en bæredygtig udvikling for området, så dette helt særlige stykke vestjysk kulturhistorie bliver bevaret gennem en respektfuld transformation. Den skal sikre en levende landingsplads med fortsat fiskeri og en unik, uspoleret bygningsmasse. Helhedsplanen skal også skabe et overblik over uudnyttede potentialer for området, så stedet kan udvikles yderligere og forblive relevant for fremtiden til glæde for fiskerne, de besøgende og beboerne i lokalområdet.

Vores tilgang til arbejdet med dansk kulturarv generelt og specifikt til bevarelse af historiske huse som dem på Stenbjerg Landingsplads er, at vi skal bevare de eksisterende bygninger, når det er muligt. Restaurering og nænsom transformation vil også altid være det mest bæredygtige. Samtidig skal vi bestræbe os på at gøre kulturarven nærværende og meningsfuld for os. Stenbjerg Landingsplads skal ikke være et museum, men have nytteværdi og være levende. Landingspladsen bevares nemlig bedst gennem en stadig tilpasning af helheden,den forbliver funktionel og dermed relevant. Vi kalder det beskyttelse gennem benyttelse.

Stenbjerg Landingsplads er et helt særligt stykke kulturhistorie og eksempel på bevaret kystnært byggeri, der er smukt integreret i klitlandskabet på kanten af Vesterhavet. Landingspladsen ligger helt isoleret og uspoleret nærmest helt nede på stranden. Bygningsmassen består af et lidt større redningshus og en samling af karakteristiske, hvide redskabshuse fra tiden, hvor der blev drevet kystfiskeri fra stranden. Stenbjerg Landingsplads har været udgangspunkt for kystfiskeri gennem århundreder, og husene er opført af fiskerne selv i starten af 1900-tallet. Det var her, fiskerne hev bådene i land, hvorefter fangsten blev håndteret i husene.

I dag er aktiviteten på Stenbjerg Landingsplads mere begrænset, men bygningerne er løbende blevet vedligeholdt og udgør fortsat et autentisk miljø. Området har dog brug for at blive udviklet, så stedet bliver et mere dynamisk område, der kan fungere både som arbejdsplads for fiskerne og en særlig naturoplevelse. 

Helhedsplanen kommer bl.a. til at indeholde en udvidelse af molen til gavn for både fiskere og badegæster, samt en gentænkning af funktionerne i det eksisterende byggeri. Dette bæredygtige bevaringsprojekt realiseres i samarbejde med Foreningen til Bevarelse af Stenbjerg Landingsplads, Stenbjerg Fiskeriforening, Nationalpark Thy og Thisted Kommune.

Fotos: (c) Kristian Amby