MENU
Kulturarv_Bygningssyn_hus_1880erne-scaled.jpg

Bygningssyn af byggeri fra 1880’erne

Op i højden. Vi har lavet en bygningsgennemgang af klimaskærmen på denne hovedbygning fra 1880, der i dag huser en ungdomsinstitution.

Bygninger fra slutningen af 1800-tallet rummer ofte stiltræk og en detaljerigdom, der trækker tråde tilbage til gotik og renæssance. I denne detaljerigdom, kan det være vanskeligt at få øje på småskader, før de viser sig som afskalninger, revner, buler og huller.

Bygningens murværk har kehlfuger, friser, facadebånd, kordongesims og kvaderpudset sokkel. Der er mange vandrette flader, hvor vand kan stå og trænge ind i muren. Når vand trænger ind, skaber det risiko for skader i murankre, puds, og tømmerdele længere inde i konstruktionen. Det går stærkt. Derfor er det vigtigt, at huset efterses jævnligt og vedligeholdes på en hensigtsmæssig måde.

Tætte materialer som gummifuge, cementmørtel og plastmaling accelererer nedbrydningen.