MENU
Arbejdsmetode-den-arkitektoniske-ide2.png

Vores arbejdsmetode – den arkitektoniske idé

Når vi i P+P arkitekter skaber arkitektur, er det altid med udgangspunkt i det eksisterende.

I de indledende faser af et projekt arbejder vi ud fra en defineret arbejdsmetode, som er kendetegnet ved kontekstuel, holistisk idéudvikling: Idéerne skal fødes med udgangspunkt i de iboende kvaliteter og værdier, som allerede findes på stedet.  

For at kunne kortlægge det arkitektoniske potentiale og herefter udvikle den arkitektoniske idé, laver vi derfor først og fremmest en grundig analyse af stedet, landskabet, klimaet, områdets kulturhistorie og den omkringliggende arkitektur.

Analysen muliggør værdisætningen, som fastlægger stedets bærende elementer, de særligt stedsspecifikke kvaliteter, stedets potentiale og ikke mindst eventuelle udfordringer og sårbarheder. Værdisætningen bliver grundlaget for den arkitektoniske idé, som herefter munder ud i skitseforslag og modeller.

I illustrationerne ses et eksempel på brug af denne arbejdsmetode; analyse og værdisætning ledte til formgivningen af en bygning, der skal fremstå som en selvfølgelig del af landskabet; sten, træ og strå skal skabe referencer til stedets historie og de traditioner, bygningstypen er knyttet til – der er dermed dialog mellem arkitektur og sted.

Det overordnede mål ved brugen af denne arbejdsmetode i projekters indledende faser er at skabe arkitektur, som respektfuldt tilpasser sig sine omgivelser og samtidig giver noget tilbage, således at stedets karakter og fortælling styrkes.

Læs mere om os og vores metode her: Arkitektur