MENU
Hobro-tinghus01.jpg

Facadeistandsættelse på Hobro Tinghus

Vi har gennem en årrække fået lov til at arbejde for Bygningsstyrelsen gennem rammeaftaler om bygningsvedligehold. Derved kommer vi ind under huden på mange spændende ejendomme. Senest har vi været forbi denne fredede retsbygning tegnet af Einar Packness fra 1918. Packness, der var en dygtig arkitekt og Kgl. Bygningsinspektør, kunne arbejde frit og originalt med sin arkitektur, og Tinghuset er ingen undtagelse. Der er tale om en respektindgydende og værdig retsbygning, der bagtil er forbundet til en mere prosaisk arrestbygning via ”sukkenes bro”.

Tinghusets klokkespir, kamtakker og bagvedliggende rotunde fuldendes af et meget udtryksfuldt og djærvt murværk med brede fuger og håndstrøgne sten med stor stoflighed. Indenfor overrasker bygningen med et marmoreret interiør og en svungen dobbeltrappe, der er en herregård værdig.

En stor del af murværket fremstod meget medtaget af murbier og eroderede fuger, sætningsrevner ved kamtakker og rustne murankre, samt knækkede og eroderede skifersålbænke.

Facadeistandsættelsen med udkradsning og omfugning, syning af revner, istandsættelse af murankre og kamtakker, samt udskiftning af skifersålbænke er varetaget af engagerede svende fra Murerfirmaet Karl Jensen – Hobro, som på trods af årstid og rigelig nedbør har formået at få murværket tilbage i pæn stand. Der har været et godt samarbejde med Bygningsstyrelsen, Kriminalforsorgen og entreprenøren.

[envira-gallery id=”20149″]