MENU
Julekort_2021_web-scaled.jpg

Glædelig jul & godt nytår

 

Så er julen over os igen, og det er atter tid til at se tilbage på året, der er gået. Trods coronaens fortsatte greb om det danske samfund blev 2021 et godt år for P+P arkitekter. Pladsen på kontorerne i både Thisted og Aarhus er blevet lidt mere trang, og til februar vil vi runde 40 medarbejdere. Vi går derfor optimistiske ind i 2022, for vi har ikke blot  oprustet på mandskabet, men også sat mange spændende byggeprojekter i søen. Vi har udviklet yderligere på vores kompetencer i huset, så vi kan tilbyde endnu bedre rådgivning fremover. Vi har øget vores andel af private kunder betydeligt og samtidig styrket vores relation til de almene boligorganisationer og andre offentlige kunder.

Markedet bevæger sig og er brandvarmt. Og vi udvikler hele tiden vores virksomhed i samme takt. Men ikke kun markedet er varmt, så vi har fortsat fokus på klima og bæredygtighed – både på kontoret og i vores praksis og rådgivning. Flere renoverings- og byggeprojekter bliver DGNB-certificeret, og vi har nu tre uddannede DGNB-konsulenter i teamet – og to mere på vej. Dermed står vi endnu bedre rustet til at møde fremtidens muligheder og markedets krav om mere bæredygtighed i byggerierne. Vi har også opkvalificeret inden for brand og kan nu give vores bygherrer endnu bedre rådgivning indenfor dette område.

Arbejdet med bevaring af den danske kulturarv fylder stadig mere i virksomheden, og restaurerings- og transformationsprojekterne spænder vidt fra en større transformation af Havmøllen ved Jernhatten, til en total istandsættelse af det 300 år gamle bindingsværkshus, Gl. Skivehus. Vores arbejde med historiske huse og kirker kræver medarbejdere med solidt materialekendskab og indsigt i byggeskik og traditionelt håndværk – det kan ses på projekterne og taler godt ind i P+P arkitekters ambitioner om at bygge robust, ansvarligt, ærligt og empatisk.

Som et led i tegnestuens udvikling har vores kontor i Thisted ansat to arkitekter, som bl.a. har fokus på bæredygtighed og arkitekturens relation til naturen. Det  giver os mulighed for at yde en mere lokal arkitektrådgivning i et område af Danmark med storslået natur, der skal respekteres, når der bygges ved kysten og klitlandskabet.

Vi har fået mange nye samarbejdspartnere i 2021 og har samtidig holdt fast i og styrket eksisterende gode relationer. Vi ser frem til et 2022, hvor vi i fællesskab med jer skal binde sløjfe på igangværende projekter og forhåbentlig sammen søsætte endnu mere god arkitektur og solide, bæredygtige byggerier, der vil skabe nye rammer for mange mennesker.

De bedste hilsner og ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Vi ses i 2022.