MENU
Nyhed_DGE_PplusParkitekter.png

Grønne Etablissementer indviet!

En festdag i Aalborg!

I denne uge indviede vi projektet; De Grønne Etablissementer. Vi er totalrådgiver for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse med Ingeniørfirmaet Viggo Madsen og TerraNova Landskabsarkitekter som underrådgivere. Opgaven er løst som en del af vores rammeaftale for FES.   

Projektet på Aalborg Kaserne er en del af ”De Grønne Etablissementer – Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter”, der bl.a. fokuserer på at indarbejde grønne og energioptimerende tiltag i Forsvaret.

Der er gennemgående fokus på både bæredygtighed og biodiverse udearealer i projektet. Byggeriet er en del af testprojektet; ”Den Frivillige Bæredygtighedsklasse”, hvorfor vi bl.a. har skulle dokumentere projektets livscyklus, ressourceanvendelse og totaløkonomi samt lave detaljeret eftervisning af dagslysniveauet. Målet med Den Frivillige Bæredygtighedsklasse er at indføre bæredygtige krav til byggeri med udgangspunkt i praktiske erfaringer fra branchen. Realiseringen af den nye, ambitiøse bæredygtighedsstrategi for Det Danske Forsvar, herunder projektet på Aalborg Kaserne, bidrager dermed med vigtig viden og gode løsninger i henhold til den grønne omstilling.

Det konkrete projekt består af etableringen af en værkstedsbygning og en multibygning, som indeholder en garage, et bygningsafsnit med mandskabsfaciliteter bestående af bade- og omklædningsfaciliteter samt depotrum og et bygningsafsnit med kontor, undervisnings- og mødelokaler. Projektet er udført i hovedentreprise af NCC.

Vi takker for et godt samarbejde med alle parter!