Haderslev-Kasserne03.jpg

Haderslev Kaserne

Vi har sammen med Etos ingeniører, igennem vores rammeaftale med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, vundet opgaven vedrørende ombygning af Haderslev Kaserne, samt nybyggeri på Louisegården ØST og VEST.

Projektet omfatter en gennemgribende funktionsændring af hovedbygningen på Haderslev Kaserne i form af servicefunktioner til 500 soldater fra det Slesviske Fodregiment. På Louisegården VEST nyopføres et garageanlæg på ca. 900 m². På Louisegården ØST opføres nye kontor og servicefaciliteter på ca. 500 m².