Havmoellen_Syddjurs_Kommunes_arkitektur_og_bevaringspris_nyhed-scaled.jpg

Havmøllen nomineret til Syddjurs Kommunes arkitektur- og bevaringspris 2022

Vi er glade og stolte over, at vores store restaureringsprojekt, Havmøllen, er blevet nomieneret til Syddjurs Kommunes arkitektur- og bevaringspris 2022.

Komiteens begrundelse for nomineringen: ”Havmøllen er nomineret for sin ambitiøse renovering af en gammel nedslidt gård. Med nybyggeri og viljen til at stille Havmøllen til rådighed for nye aktiviteter er der på beundringsværdig måde skabt et kulturelt mødested til konferencer og naturformidling.”

Havmøllen i Ebeltoft er en historisk møllegård beliggende ved Kattegat. Gårdens kampestenslænger har stået forfaldne, og stuehuset fra 1700-tallet stod ikke til at redde. Det gamle stuehus er blevet erstattet af et nyt stuehus på 250 m2, som fungerer som enfamiliebolig og med særskilt gæste-/feriebolig. Der er blevet anvendt håndværk og materialer af bedste kvalitet: Grundmurede yder- og indermure med nyfortolkning af traditionelle murværks detaljer, indvendige tømmerkonstruktioner i massivt egefuldtømmer og tag i naturskifer. Længerne er istandsat med blik for husenes autentiske udtryk. Agerumslade, ko- og hestestald har bevaret deres identitet og kan fungere som rum til arbejde, læring og sammenkomster.