MENU
Fredens_Torv_facadeistandsaettelse-scaled.jpg

Istandsættelse af facade på fredet bygning i det centrale Aarhus

Nu er afrensningen kommet i gang på denne fredede ejendom på Fredens Torv i det centrale Aarhus. Der er tale om et tidligere pakhus fra midten af 1800-tallet, der har problemer med en meget tæt membran af armeret tyndpuds og en nærmest gummiagtig maling. Det giver problemer med fugt og saltudfældninger indvendigt. Opgaven er at istandsætte murværk og vinduer, så facaderne igen fremstår kalkede og fugtproblemet reduceres.

En del af øvelsen er at vurdere, hvordan bygningen tidligere har været farvesat. Vi kan se spor på facaden af gulokker på murfeltet over gesimsbåndet, på soklen en mørkgrå (kønrøg) inderst en mørkrød kalk på sokkel og karnisgesims. Mod gården er en velbevaret bindingsværksfacade med vitriolkalkede tavl, der sættes nænsomt i stand.