MENU
Skive-hus-06.jpg

Istandsættelse af Gl. Skivehus

Vi er kommet i gang med byggepladsen på Istandsættelsen af Gl. Skivehus. Det er et spændende sted – et barokhus fra 1719 ovenpå en kælder fra 1300-tallet. Selvom det lige nu ser forfaldent ud, er der tale om en robust bygning. Kælderen stammer fra Skives kongsgård, der efter enevældens indførelse blev til herregården Skivehus. Bindingsværksbygningen var først økonomibygning og køkkenfløj, siden opgraderet til beboelseshus, og senere igen blev Gl. Skivehus til en villa – nu med et toetagers palæ opført i 1890’erne. Efter en del år som hotel, har bygningen stået ubenyttet hen, og er derfor i meget dårlig stand.

Restaureringen omfatter hele bindingsværksbygningen og kælderen. Udover istandsættelse af bygningens konstruktioner, genskaber vi den tidligere rumstruktur og -karakter, som har været gemt væk bag nyere, dårlige lag. Tagrummet genskabes som foredragssal, efter at have været lejlighed siden 1970’erne. Tagets helvalm genindføres, og kvistene fra 1930’erne erstattes af pultkviste, mere i tråd med bygningens arkitektur. Den kradse stenkulstjære skrabes af bindingsværkets styrtrumskonstruktion, og murmalingen fjernes fra soklerne, så de hvidkalkede facader genskabes. Lensmandsstuens paneler nedtages forsigtigt og sættes senere ind i det genskabte interiør, hvor også den prægtige barokke dør får en plads. I kælderen gås der nænsomt til værks, så de fredede fundamenter og gulve kommer til værdighed igen. Og endelig ude i gårdspladsen laves en samlende teglbelægning, som markerer Skives historiske centrum.

Bygherre er Skive Kommune, og projektet udføres i samråd med Museum Salling og Slots- og Kulturstyrelsen.