MENU
jul2022-scaled.jpg

Glædelig jul og godt nytår fra P+P arkitekter!

Endnu et år er gået, og julen står for døren. I den anledning vil vi gerne takke alle vores samarbejdspartnere, kunder og bekendte samt reflektere over årets gang på tegnestuen.

Vi har fået mange nye samarbejdspartnere i løbet af året og samtidig styrket relationen til de eksisterende. Vi har fået flere private kunder, udvidet vores portefølje inden for erhverv og industri og vedligeholdt vores gode samarbejde med offentlige kunder og almene boligforeninger. Vi oplever tilvækst af arbejdet med helhedsplaner inden for den almene sektor, totalrådgivning inden for socialområdet samt bygherrerådgivning.

Vi har ansat en række nye ansigter på kontoret i både Thisted og Aarhus. De bidrager til, at vi udvikler os dynamisk som tegnestue i takt med tiden. Det samme gør de tre nye partnere; Rasmus Bangsgaard Busch, Thomas Engholt og Maiken Anett Jacobsen Steenholt. Sammen med de resterende partnere spiller de centrale roller i at befæste vores værdier, definere vores fremtid og udstikke nye, ambitiøse mål for P+P arkitekter.

Den grønne omstilling har aldrig været vigtigere – også for P+P arkitekter. I 2023 indfases det nye bygningsreglement, som stiller højere krav til, hvordan vi bygger i forhold til klimaaftryk. Det er vi rustede til, blandt andet grundet vores seriøse arbejde med DGNB-certificeringer, LCA og Verdensmålene. Vores tilgang til arkitektur er som altid helhedsorienteret og bygger på miljømæssig, social og økonomisk ansvarlighed, hvilket også kommer til udtryk i vores arbejde med transformation, renovering og restaurering.

Når vi taler om bæredygtighed, kan vi derfor ikke komme uden om vores kulturarvsafdeling, som arbejder intensivt med restaurering og bevaring af historiske bygninger. Indeværende år har været helt særligt for kulturarvsafdelingen, som både er blevet styrket med endnu en fagligt kompetent restaureringsarkitekt og derudover har beskæftiget sig med en række spændende restaureringer. P+P Kulturarv, som nu er et team på fire, er i år kun blevet en endnu mere central del af vores DNA.

Vores arbejde med kulturarv, total-, bygherre- og arkitektrådgivning fortsætter i de nye år. Vi glæder os til det videre arbejde med en lang række igangværende projekter samt opstarten af mange nye.

Vi går optimistiske mod 2023, og hvad det bringer med sig.

 

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår!

De bedste hilsner fra P+P arkitekter

 

Vi ses i det nye år!