Dybe_Kirke_registrering.jpg

Kulturarvsarkitekter på registrering

Når vi står over for at skulle lave en restaurering af en historisk bygning eller eksempelvis dele af en kirke, er det vigtigt, at vi sætter os godt ind i forholdene på stedet og foretager en faglig vurdering af bygningens tilstand. Derfor er det essentielt med en detaljeret registrering, der screener stedet og den eksisterende bygnings iboende kvaliteter. Hvad findes på stedet og i hvilken tilstand er det? Hvordan og med hvilke materialer er det bygget? Hvad er stedets historie? Hvordan er stedets ånd?

Restaurering handler om grundighed og en særlig følsomhed over for kulturarven, men også en solid forståelse for byggeskik og det traditionelle håndværk. Arkitekterne fra vores kulturarvsafdeling har netop været i Dybe Kirke beliggende ved den jyske vestkyst for at måle op til stabilisering af kirkens klokke.

Klokken i Dybe Kirke er dateret og signeret 1624 af den københavnske støber Rudolf Borchardtsen. Efter sin indskrift at dømme synes klokken dog oprindeligt at være beregnet til Ishøj Kirke syd for København.

En grundig, faglig registrering er vigtig, når vi står over for en restaurering af en historisk bygning:

 

“Kerneværdien i vores arbejde er den særlige forpligtelse vi har i forhold til at bevare vores fælles kulturarv bedst muligt. Det kræver grundighed og viden. Vores arbejdsmetode tager altid udgangspunkt i en omfattende analyse af de eksisterende bygninger og stedet. Vi indleder med bygningsundersøgelser, registrering, opmåling og ikke mindst værdisætning. På baggrund af de indledende undersøgelser udarbejdes en for de fredede og bevaringsværdige bygninger.”

 

P+

“Bevaring og restaurering af historiske bygninger har været en af tegnestuens kerneområder gennem mange år.
At arbejde med kirker, fredede bygninger og andre byggerier, der tilhører den danske kulturarv,
kræver en helt særlig følsomhed over for tradition, byggeskik, materialer og stedets iboende kvaliteter.
For os er restaurering af kirker og andre historiske bygninger
en nænsom nyfortolkning af det eksisterende.”

 

Læs mere om vores arbejde med kirker, kulturarv, bevaringsværdige byggerier og fredede huse her.

Læs mere om vores værdier og tilgang til arkitektur her.