MENU
Partner_portraetter_samlet-scaled.jpg

Mød de tre partnere – Rasmus, Thomas og Maiken

Hen over den sidste uges tid har vi introduceret jer mere indgående for de tre nye partnere i P+P arkitekter. Nedenfor har vi samlet alle tre portrætter af hhv. Rasmus Bangsgaard Busch, Thomas Engholt og Maiken Anett Jacobsen Steenholt.

Med Maiken, Thomas og Rasmus bærer alle P+P arkitekters kultur i sig og har stor andel i tegnestuens positive udvikling. De understøtter i deres faglighed vores ambitioner om at skabe robust, ærlig og empatisk arkitektur. Sammen med de resterende partnere kommer de til at spille centrale roller i at befæste vores værdier, definere vores fremtid og udstikke nye, ambitiøse mål for P+P arkitekter.

 

Rasmus

”Jeg vil styrke forretningsområderne inden for erhverv, bolig og turisme, og så vil jeg arbejde på, at P+P arkitekter forbliver en attraktiv samarbejdspartner for offentlige institutioner, kommuner og de private erhvervsdrivende i regionen.”

 

At Rasmus nu træder ind i ejerkredsen, er endnu et bevis på samhørigheden og en understregning af de stærke bånd mellem P+P arkitekters afdelinger i Aarhus og Thisted. En tydelig manifestation af vores tilstedeværelse i området.

Rasmus er daglig leder af tegnestuen i Thisted og P+P arkitekters ankermand i området. Han har været den lokale drivkraft i styrkelsen af tegnestuens profil i Nordjylland og arbejder ambitiøst og målrettet med at udvikle vores arkitektvirksomhed lokalt og regionalt.

For Rasmus er det gode samarbejde essentielt, og han har en helt særlig evne til at skabe nye tætte relationer til bygherrer, samarbejdspartnere og kunder, men også i at styrke de eksisterende relationer.

”Vi har allerede en klar, stærk profil i Thy, og vores kunder ved, hvad vi står for. Men jeg er utrolig glad for, at tegnestuen i Thisted nu kan blive endnu bedre forankret i lokalområdet. Jeg er af den overbevisning, at vi besidder alle nødvendige kompetencer for at kunne løfte enhver opgave lokalt og regionalt.”

Udover at være en lokalforankret kapacitet for P+P arkitekter rent professionelt og fagligt sætter Rasmus også en ære i at være en ansvarsfuld leder, der har tillid til sine kolleger, kommunikerer klart og fokuserer på deres trivsel og et godt, sundt arbejdsmiljø.

Rasmus er uddannet bygningskonstruktør og kommer oprindeligt fra en baggrund som tømrer.

 

Thomas

”I P+P arkitekter har vi yderst kompetente medarbejdere. Vi er et stærkt team med et fantastisk samarbejde. Medarbejderne er vores vigtigste aktiv, og jeg føler mig privilegeret over at være en del af teamet og kunne arbejde med den løbende udvikling.”

 

Thomas varetager den daglige ledelse af vores projekteringsopgaver og er herigennem garant for en solid kvalitet, der sikrer, at P+P arkitekter altid leverer en ansvarlig og professionel rådgivning med fokus på en gennemtænkt økonomi, robusthed og bygbarhed. Thomas holder med stort overblik og høj faglighed altid snor i projekterne med et fast greb, der styrer dem sikkert i mål i et tillidsfuldt samarbejde med kunder og samarbejdspartnere.

”Jeg brænder for det gode projekt og den gode byggetekniske løsning. Jeg afprøver og analyserer flere muligheder og stopper ikke, før den bedst løsning er fundet.”

Thomas har i flere år arbejdet med ledelse – herunder med særligt fokus på medarbejderudvikling, nye arbejdsmetoder og byggetekniske løsninger.

Som leder er Thomas god til at delegere opgaver og ansvar med forventning om, at alle gør deres bedste. Han er en målrettet leder med en høj faglighed, men samtidig stoler han på medarbejdernes dømmekraft og griber derfor aldrig unødigt ind. Han er dog aldrig bleg for at påtage sig en opgave, sparre med både konstruktører og arkitekter, og han har en særlig evne til hurtigt at se vejen frem til den gode løsning. Thomas har også et særligt fokus på vigtigheden af det tætte, konstruktive samarbejde mellem arkitekterne og konstruktørerne.

Thomas vil også fremadrettet arbejde med projektudvikling, og netop her bringes samarbejdet og tegnestuens mange forskellige kompetencer i spil, hvorved ansvarlighed og bygbarhed er en naturlig del af projekterne helt fra start.

Thomas er uddannet bygningskonstruktør og byggeøkonom.

 

Maiken

”I ethvert projekt er det min ambition, at P+P arkitekter skaber arkitektur, der gør en forskel. Jeg ønsker at skabe visionær, stedsspecifik og sanselig arkitektur, der bidrager positivt til menneskers liv og det større fællesskab.”

 

Maiken er arkitekt ind til benet. Dertil er hun en målrettet, kreativ leder, der har et skarpt blik på P+P arkitekters virke og fortsatte udvikling som virksomhed. Hun har det store overblik og et konstruktivt blik på vores mange projekter, så de imødekommer bygherrernes ønsker om pris og kvalitet, men samtidig er hun tro mod sin faglighed og P+P arkitekters grundlæggende tilgang til arkitektur. En tilgang, hvor humanisme, forenkling og de gode håndværk er i centrum. I sit daglige virke som kreativ leder har hun en klar ambition om at sikre implementeringen af P+P arkitekters værdier i alle dele af virksomheden. Hun har også haft en stor andel i udviklingen af flere analyse- og screeningsværktøjer og arbejder kontinuerligt på at forbedre og udvikle tegnestuens arbejdsmetoder.

”I mine øjne er alle projekter unikke. Arbejdsmetoden skal derfor ikke ses som et afkrydsningsskema, men som et udgangspunkt for en konstruktiv, kreativ proces, der skal sammenfattes i et helhedsorienteret arkitektonisk projekt.”

Udover at sætte barren højt for den arkitektoniske kvalitet i vores projekterog  arbejde visionært med udviklingen af P+P arkitekters praksis er Maiken også den opmærksomme leder, der fokuserer på medarbejdernes trivsel. Hun ser deres potentiale og er gennem konstruktiv sparring med til at motivere og løfte dem fagligt.

Maiken er uddannet arkitekt fra Arkitektskolen i Aarhus.