MENU
Sundhedshus_Hanstholm-scaled.jpg

Ombygning. Hanstholms gamle rådhus transformeret til nyt sundhedshus

På baggrund af vores skitseforslag og en konstruktiv brugerproces blev rammerne dannet for en ombygning af Hanstholms gamle rådhusbygning, der nu har undergået en transformation og kan åbne dørene op til de nye lokaler i et moderne, multifunktionelt sundhedshus. Inden lægerne rykkede ind på deres nye klinik, havde borgerne i Hanstholm været uden læge i noget tid og med en sygeplejeklinik, som ikke var funktionsdygtig. Det har derfor været et stort ønske længe at få et funktionelt sundhedshus til byen og helt essentielt, at der blev skabt et solidt fundament for at sikre områdets lægedækning. Det nye sundhedshus bliver et stort løft for hele sundhedsområdet i regionen.

Sundhedshuset indeholder en stor lægeklinik med fire-fem praktiserende læger, to-tre uddannelseslæger og op til flere sygeplejersker, diverse kommunale sundhedstilbud og en række fælles faciliteter, som også kan bruges af det lokale foreningsliv. Klinikkens lokaler er allerede taget i brug, mens lokalerne til de kommunale funktioner snart er færdige. De skal bl.a. anvendes til sygeplejeklinik, kommunale tilbud for rygestop, livsstilssamtaler, kronikerrehabilitering og lignende.

Vi har skitseret samtlige rum på baggrund af brugernes ønsker – det gælder bl.a. adgangsforhold, disponering af venteværelse, reception og så videre. Den eksisterende trappe er blevet fjernet for at lave nye adgangsforhold via elevator og nyt trappeløb til lægerne på 1. sal. Ydermere er der lavet en mindre tilbygning i atriumgården for at få tilstrækkeligt med plads til venteværelset.

Vores ombygning af det gamle rådhus er afsluttet, og Lægerne i Hanstholm har fundet sig godt til rette i de nye lokaler. De oplever et dejligt arbejdsmiljø med et behageligt dagslys, en god, varm atmosfære og udkig til den smukke Nationalpark Thy og det nærliggende Hanstholm Fyr.

Læs mere om vores andre erhvervsbyggerier her.

Læs mere om vores tilgang til arkitektur, bæredygtighed og vigtigheden af den gode dialog.