MENU

Aalborg Sportshøjskole

P+P arkitekter har sammen med Dansk Halbyggeri a/s, Viggo Madsen a/s og MBYland deltaget i konkurrencen om at opføre et Aalborg Sportshøjskole nye Klatre- og Styrkeunivers

Aalborg Sportshøjskole er, sammen med de øvrige sportsinstitutioner nord for højskolen, et stærkt aktiv for denne bydel og for Aalborg. Dette projekt vil være med til at styrke og synliggøre Sportshøjskolen og dens betydning for området. Forslaget tager udgangspunkt i de ønsker og krav bygherren har fremsat i byggeprogrammet, og tilpasser sig de ek-sisterende forhold, så det bliver en harmonisk helhed.

Vores bud på  bygning bygger naturligt videre på den retvinklede struktur i området, og skaber på denne måde en harmonisk sammenhæng med de eksisterende bygninger.
Arkitektonisk får bygningen sit eget udtryk og identitet, der tager afsæt husets funktion og indhold.
Facaden udformes i et mønster af former og farver, som antyder husets funktion, og klatrevæggenes geometriske former. Der anvendes en fa-cadeplade i 3 forskellige nedtonede grønne nuancer som giver en spæn-dende og varieret facade, uden at den bliver for spraglet og påtrængende.

Facaden ud mod ankomsten udkrages og vippes udad, så der skabes et dramatisk og spændende hjørne, som bliver synligt fra Annebergvej, og vil være med til gøre Sportshøjskolen til et nyt genkendeligt vartegn. Mønsteret i facaden bruges også til at lave nogle karakteristiske vin-duesåbninger, der åbner bygningen op, som spalter i en klippevæg.

 

Sag nr. 1524.16

Færdiggørelse:

Bygherre:
Aalborg Sportshøjskole

Projekt:
Klatre- og  Styrkeunivers

Opgave:
Totalentreprise konkurrence

Størrelse:
ca. 1370 m2

Links:
Gå på opdagelse i flere af vores projekter

Relaterede projekter