MENU

Arkitektrådgivning

Vi yder arkitektrådgivning for både private og offentlige bygherrer og beskæftiger os med alt fra nybyg til transformation og kulturarv. Som arkitektrådgiver trækker vi på vores faglighed og kreativitet med målsætningen om, at konstruktion og funktion møder form og æstetik.

P+P arkitekter har en holistisk og kontekstuel tilgang til arkitektur; vores arkitektur tilpasser sig altid stedets og omgivelsernes iboende kvaliteter, således at deres karakter og fortælling styrkes. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at forene form og funktion med oplevelse og atmosfære til gavn for brugeren. For arkitektur handler ikke blot om at tegne smukke bygninger, der forskønner det offentlige rum, men også om at skabe rum til mennesker og det liv, der leves, i bygningerne.

I vores materialeholdning læner vi os op ad den skandinaviske byggetradition med respekt for det gode håndværk. Vi har fokus på gode, robuste materialer, der ældes smukt og er modstandsdygtige for slid.

Udover nybyggeri har vi mange rådgivningsopgaver indenfor renovering, transformation og ombygning. Her gælder det om at værdisætte stedets iboende potentiale: Hvori ligger dets udviklingspotentialer, og hvordan kan det udvikles på en måde, der bevarer og styrker stedets eksisterende arkitektur og identitet.

Vores arkitektur er empatisk, ærlig, robust og ansvarlig – det er vores fire kerneværdier og målsætninger for alle projekter. Læs mere om vores værdier her.

–   Skitsering

 

–   Konceptudvikling og idégenerering

 

–  Organisering af udviklingsproces

 

–   Projektudvikling

 

–  Projektledelse

 

–  Bæredygtighedsledelse

 

–  Registrering og analyse

 

–  Værdisætning

 

–  Kulturarv – restaureringsarbejde

arkiv1

Kontakt

Vil du vide mere om P+P arkitekters arbejde med projektudvikling, er du velkommen til at kontakte os!

Anders Lunde

Anders Lunde Jacobsen

Partner  |  Arkitekt

Telefon: 22 24 30 63

Email: [email protected]

Maiken Steenholt

Maiken Anett Jacobsen Steenholt

Partner  |  Arkitekt  |  Kreativ leder

Telefon: 53 73 93 84

Email: [email protected]

Metode

P+P arkitekter arbejder i den kreative proces med en grundig indledende rådgivning, hvori hhv. indsamling af viden og idegenerering danner grundlaget for den næste fase, som er skitsering. Vores arbejde tager udgangspunkt i vores interne, arkitektoniske værktøjskasse. Værktøjskassen hjælper os med at organisere udviklingsprocessen, værdisætte, implementere og fastholde faglighed gennem hele processen.

Vi skaber arkitektur sammen med vores kunder. Det hele starter og slutter med dialogen – helt fra de tidligste faser i projektet, hvor der etableres et solidt samarbejde og et fælles beslutningsgrundlag. Vi har respekt og forståelse for kundens krav og ønsker – det skaber tillidsfulde relationer og styrker den fælles målsætning. Dialogen er det bærende element i udviklingen af den arkitektoniske idé. Vi har fokus på bygherres ambitioner, ønsker og visioner med vægt på kvalitet og livskvalitet. Vores arkitekter er en integreret del af projektet fra håndskitser frem til det færdige byggeri.

Bæredygtighedsledelse indgår som en fuldt integreret del af vores rådgivning. På baggrund af en bæredygtighedsscreening udarbejder vi en indledende vurdering af projektets potentiale, der vil fungere som rettesnor for implementering af bæredygtighed i arkitekturen. Vi bidrager til at sætte bæredygtighed højt på dagsordenen gennem hele projektets forløb og i hele byggeriets værdikæde. Vores tilgang til bæredygtighed er altid helhedsorienteret. For os er bæredygtighed mere end grønt byggeri, der er energieffektivt. Bygningen skal også være langtidsholdbar og fremtidssikret; både funktionelt, æstetisk og økonomisk.

Udvalgte referencer

Vesterhavsgården

Gemt væk bag klitterne forsvinder klyngerne af arkitekttegnede feriehuse og går i et med den rå natur. Når Vesterhavsgården bliver en realitet, kommer den til at ligge på en smuk, kystnær naturgrund i Vorupør. Med Vesterhavet som baggrund og Nationalpark Thy som nærmeste nabo.

Projektet har en tydelig bæredygtig profil, og husene har en høj arkitektonisk kvalitet med flere kreative løsninger og store hjørnevinduer, der åbner rummene op mod klitlandskabet og understøtter oplevelsen af at bo midt i naturen. Samtidig med åbenheden i arkitekturen værnes der også om feriegæsternes behov for privathed, da husenes placering i forhold til hinanden skaber afskærmede rum både ude og inde.

Husene vil blive integreret respektfuldt i naturen og placeret nænsomt mellem klitterne og heden, så de visuelt griber mindst ind i landskabet, der dermed får lov at stå så uforstyrret som muligt. Der etableres ikke nye veje, da de eksisterende bevares. Parkeringspladsernes placering betyder samtidig, at bilerne skjules af bebyggelsen. Vesterhavsgården bliver et lille fodaftryk i landskabet, og samtidig skaber husene en eksklusiv naturoplevelse for gæsterne.

Klyngebebyggelsen består af 27 boliger fordelt på tre små klynger a ni boliger og en række fællesfaciliteter. Der er arbejdet med fire boligtyper i varierende størrelse og højde – de mindste har to sovepladser, og de største har otte. Vesterhavsgården vil blive udført i solide materialer og med respekt for det gode håndværk. Facaderne bliver beklædt med ubehandlet cedertræ og spiller smukt sammen med de rå betonflader omkring de store vinduer, der åbner husene op og giver udsigt til klitlandskabet. Tagene belægges med græs, og generelt arbejdes i naturmaterialer og en farveholdning, som flugter med naturens farver i området.

Bygherre: Ulrik Malle

Projekt: Ferieboliger

År: 2021 –

Vesterhavsgården_nyhed2
Vesterhavsgaarden_nyhed (6)
facade4_3
vesterhavsgården