MENU

Augustenborg Slot

P+P arkitekter er arkitektrådgiver på restaureringen af Augustenborg Slot i Sønderborg. Slottet, der kan spores tilbage til 1660, er et af de smukkeste barokslotte i Danmark. Augustenborg har været omdrejningspunktet for mange historiske begivenheder og fungerede fra 1932 til 2015 som psykiatrisk hospital. I dag huser slottet Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Vores kulturarvsafdeling har foretaget grundig registrering og beskrivelse af de smukke, gamle egetræsvinduer. Vores undersøgelser af vinduerne er mundet ud i en plan for en nænsom istandsættelse. Derudover har vi undersøgt og registreret tage og tagværk for både portbygningen og slottet med henblik på en etapevis istandsættelse. Vores undersøgelser af tagene er mundet ud i en plan for udskiftning af tagflader, hvoraf slotskirken og porthuset inkl. klokketårn udgør etape 1. I et samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen har P+P arkitekter med dette projekt været med til at sikre, at det igangværende restaureringsarbejde foregår med respekt for bygningens historie og med de bedst mulige forudsætninger for det videre arbejde.

P+P arkitekter har som underrådgiver for NIRAS registreret og vurderet de mere end 600 vinduer og det 600 m2 store tag på den fredede bygning og efterfølgende er der udarbejdet hovedprojekt og udbuds- projekt. Projekteringen af tagudskiftningen på portbygningen og slotskirken samt vinduesistandsættelsen er påbegyndt i 2022. Udførelse er påbegyndt i 2023 og forventes afsluttet i 2024.

 

Sag nr. 1282.18

Færdiggørelse:
2019 / 2023

Projekt:
Restaurering af vinduer samt tagudskiftning

Opgave:
Arkitektrådgivning, underrådgivning for NIRAS

Størrelse:
636 vinduer + 600 m2 tag

Anlægssum:
6.4  mio. kr. eks. moms

Links:
Gå på opdagelse i flere af vores projekter

Relaterede projekter