MENU

Bavne Ager ældreboliger

Bavne Ager i Gilleleje er et attraktivt seniorbofællesskab bestående af 40 boliger fordelt på 24 ældreboliger og 16 ældrevenlige boliger.

Sammen med fælleshuset bliver ældreboligerne ét samlet seniorbofællesskab fuldt integreret del af Bavne Ager, der er et moderne boligområde med nye inkluderende fællesskaber. Kombinationen med senior- og plejeboliger betyder, at beboerne får mulighed for at blive i deres private bolig livet ud. Bavne Ager tilbyder en attraktiv borform for ældre mennesker, hvor man får et socialt fællesskab med ligesindede og et godt, trygt naboskab. Sammen med fokuseringen på det sociale, som også er med til at bekæmpe den udbredte ensomhed blandt ældre, har vi i projekteringen også haft øje for hjemligheden. Beboerne har brug for privathed og skal have mulighed for at kunne vælge fællesskabet til og fra.

Fælleshuset danner ramme om mange hyggelige aktiviteter som fællesspisning, kortspil, dans og musik. Det bliver placeret i et rekreativt, grønt gårdrum, der bliver indrettet med terrasser, petanquebane og frugttræer. For at finde den helt rigtige balance mellem det sociale og det private har vi blandt andet inddraget de kommende beboere i valg af indretning og materialer. Naturligvis får boligerne også niveaufri adgang og rumforhold med plads til både rollator og kørestol.

Bavne Agers samlede udtryk vil være som en landsby med små huse, gadekær og grønne mellemrum. Her vil plejecentret, seniorbofællesskabet og de ældrevenlige boliger hænge sammen som et trekløver i et stort parkområde, hvor stier skaber forbindelser på tværs. I udearealerne har vi også haft fokus på klimasikring, biodiversitet, naturens nærhed og bæredygtighed, da vi har skabt en stor variation i beplantningen, bede med vilde blomster og etableret små åløb, så regnvandet ikke blot ledes væk og ned i kloakkerne, men bliver på grunden, løber ned og samler sig i små søer. Til glæde for naturen og miljøet. Og for Bavne Agers beboere.

 

Sag nr. 1431.20

Færdiggørelse:
2022

Bygherre:
OK-fonden

Projekt:
Opførelse af seniorbofællesskab med 40 boliger

Størrelse:
3.320 m2 / 40 boliger

Byggesum:
49,3 mio. kr. ekskl. moms

Ydelse: 
Arkitektrådgivning

Links:
Gå på opdagelse i flere af vores projekter

Relaterede projekter