MENU

Aalborg Kaserne

De Grønne Etablissementer på Aalborg Kaserne, Forsvaret, er en del af projektet ”Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter”, der fokuserer på at indarbejde grønne og energioptimerende tiltag i Det Danske Forsvar. Dette konkrete projekt handler om etableringen af en værkstedsbygning og en særligt indrettet multibygning, som indeholder en garage, et bygningsafsnit med mandskabsfaciliteter bestående af bade- og omklædningsfaciliteter samt depotrum og et bygningsafsnit med kontor, undervisnings- og mødelokaler. Der vil være et gennemgående fokus på bæredygtighed og udendørs grønne arealer, der bringer naturen helt tæt på og ind i bygningerne. Der vil blive etableret en tagterrasse med vilde blomster og anden vegetation, som bidrager til biodiversiteten.

De Grønne Etablissementer på Aalborg Kaserne skal ikke bare optimere Aalborg kasernes miljø- og energiforhold, men også gennem flere bæredygtige løsninger vise, hvordan ressourceforbruget og CO2-udledning kan minimeres. Derigennem er ambitionen, at vi bidrager med vigtig viden og gode løsninger som et led i realiseringen af den nye ambitiøse bæredygtighedsstrategi for det danske forsvar. Byggeriet er desuden tilmeldt Den Frivillige Bæredygtighedsklasse, der har fokus på bæredygtighed – både på byggematerialer, opførelse, vedligeholdelse, drift og indeklima. Ud fra et livscyklusperspektiv er der også lagt vægt på potentialerne i genbrug og genanvendelse – til gavn for både miljø og Aalborg Kaserne.

 

Sag nr. 1431.20

Færdiggørelse:
2023

Bygherre:
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Projekt:
Opførelse af værksted og multibygning

Størrelse:
8.000 m2

Byggesum:
100 mio. kr. ekskl. moms

Ydelse: 
Totalrådgivning

Links:
Gå på opdagelse i flere af vores projekter

Relaterede projekter