MENU

Grønnedalsparken

Projektets intention var, at få Grønnedalsparken til at skifte ”ansigt” og blive en flot, markant bebyggelse med trygge og imødekommende udearealer. Samtidig skulle boligerne nå en helt ny standard, både hvad angår funktion, energi, tilgængelighed, komfort og arkitektur.

Grønnedalsparken har gennemgået en omfattende renovering indbefattende tag, facader og badeværelser, etablering af ventilationsanlæg, sammenlægning af lejligheder samt forbedring af udearealerne. Der er i forbindelse med renoveringen etableret tilgængelige boliger med elevatoradgang.

Bebyggelsens oprindelige brutalistiske 70’er arkitektur med betonfacader med kuldebroer, betonskader og uheldig patina, er blevet udbedret og boligblokkene har helt ændret karakter.
Rolle og ansvar.

P+P arkitekter har gennem hele projektforløbet udført bygherrerådgivning på projektet i tæt samarbejde med Ingeniørfirmaet Viggo Madsen.

Samarbejde med Landsbyggefonden: Renoveringen er støttet af Landsbyggefonden og processen er gennemført i tæt dialog med Landsbyggefonden ift. budgetlægning/pyjamasark, indhentning af forundersøgelser, Skema B og C udarbejdelse og godkendelse, indledende risiko- og tidsplanlægning, LBF godkendt programmering og ideoplæg.

Beboerinddragelse: Gennem processen har der været en stor grad af beboerinvolvering og beboerinformation, da renoveringen blev foretaget uden genhusning. Bygherrerådgivningen indbefatter gennemførelse af workshops og byggeudvalgsmøder i samarbejde med beboerne i afdelingen samt repræsentanter fra boligforeningen. Processen er gennemført med beboerinformation og informationsmøder.

 

Sag nr. 1074.13

Færdiggørelse:
2016

Bygherre:
Skanderborg Andelsboligforening, afd. 17

Projekt:
Byggeprogram, udbud, projektering og udførelse

Opgave:
Bygherrerådgivning

Størrelse:
417 boliger

Byggesum:
312 mio. kr. ekskl. moms

Links:
Gå på opdagelse i flere af vores projekter

Relaterede projekter