MENU

Plejecenter Sjælsø

Dette er vores konkurrenceforslag til Plejecenter Sjælsø.

I den nordlige del af Birkerød, beliggende i et smukt naturområde med udsigt over Sjælsø, har Plejecenter Sjælsø til huse. Plejecentret indeholder i dag 77 plejeboliger, samt to daghjem.

Hovedbygningen blev opført i 1975, og der er imellem 2003 og 2009 opført yderligere seks vinkelhuse omkring hovedbygningen, der hver rummer 10 boliger. I tillæg til at Rudersdal Kommune har et stadigt voksende behov for plejeboliger, har hovedbygningen set bedre tider, og det er planen, at dele af denne nedrives, så der gives plads til en nyere, mere moderne og funktionel bebyggelse. Den resterende del skal fortsat huse dagtilbud samt administrative funktioner og personalefaciliteter. Gennem tre bygge-etaper er det ønsket, at der opføres minimum 126 nye plejeboliger, samtidigt med at 58 af de eksisterende nedrives. I udlægningen af den nye bebyggelse har plejecentret og kommunen en høj ambition om, at udsigten og nærheden til naturen omkring søen ikke forringes og om at skabe trygge og hjemlige rammer for beboerne.

Plejecenter Sjælsø er og skal fortsat være et godt sted at være, arbejde og bo! Et plejecenter danner rammerne om mange forskellige menneskers liv, ofte den sidste del af deres liv, og skal kunne rumme mange forskellige og skiftende behov.

Projektet tager afsæt i et ønske om at skabe hjemlige og værdige forhold for alle beboere. Rammerne skal tilbyde den tryghed og støtte, de har brug for, og skal kunne rumme, at der er dage med behov for social aktivitet, og dage med behov for ro.

Bygherre:
Rudersdal Kommune

Projekt:
Konkurrenceforslag – opførelse og ombygning af plejeboliger

Opgave:
Arkitektrådgivning

Links:
Gå på opdagelse i flere af vores projekter

Relaterede projekter