MENU

Politistation i Herning

P+P arkitekter har sammen med Jørgen Friis Poulsen og SWECO tegnet et forslag til den nye politistation i Herning.

Den nye politistation skal være med til at sikre Herning Politi optimale arbejdsforhold i fremtiden, og skal samtidig være et åbent hus for byens borgere, hvor man føler sig velkommen og tryg. En politistation er en dynamisk arbejdsplads, med forskellige funktioner, medarbejdere og liv døgnet rundt. Dette kommer til udtryk i en arkitektonisk helhedsløsning hvor arkitektur, funktion og indhold spiller godt sammen. Det har været et af de vigtige punkter for dette projekt, at binde de forskellige funktioner sammen på en naturlig måde, og sikre en fleksibel struktur i bygningen, der gør det muligt løbende at tilpasse husets indretning efter behov, uden at skulle foretage de store bygningsmæssige ændringer.

Politistation placeres i den sydøstlige del af Herning på kanten mellem den tætte by og det åbne landskab. Bygningen udformes som en kompakt 3 etagers bygning med en kvadratisk grundflade. Dette giver en optimal udnyttelse af grunden, og har samtidig en række funktionelle, konstruktive og energimæssige fordele. Funktionelt er bygningen disponeret så alle de primære funktioner er placeret ved facaden med gode dagslysforhold, hvorimod birummene er samlet i nogle kerner i midten. På denne måde har alle medarbejdere kort, ligeværdig og direkte forbindelse til fællesfunktioner centralt i bygningen, og alle medarbejdere har kort afstand til hinanden, på kryds og tværs af bygningen. Konstruktivt er bygningen enkel med bærende facader og 4 bærende søjler inde i bygningen. Dette giver en stor fleksibilitet og åbenhed i planen.

 

Sag nr. 1532.17

Færdiggørelse:

Bygherre:
Bygningsstyrelsen 

Projekt:
Ny politistation

Opgave:
Totalentreprise, arkitektrådgivning

Links:
Gå på opdagelse i flere af vores projekter

Relaterede projekter