MENU

Regionshospital Nordjylland

Som led i omlægning af sengekapaciteten i Klinik Medicin på Regionshospital Nordjylland, Thisted (Medicinsk afdeling og Medicinsk/kardiologisk afdeling) er det besluttet at samle sengefunktionen på 2 afsnit fra 2015/16.

På baggrund af nye krav til indretning af sengeafdelinger, toilet/badefaciliteter og en sengeafdelings servicefunktioner er der opstået en række arbejdsmiljøkrav, som skal opfyldes i den kommende nyindretning. Dertil er det et ønske, at kunne håndtere en række palliative patienter i eget afsnit, at kunne håndtere patienter i isolation og generelt at kunne rumme så mange senge på hver etage som muligt.

I arbejdet med at sikre gode arbejdsmiljøforhold og optimal indretning er der i samarbejde med brugergruppen og regionens arbejdsmiljørepresentant udført 1:1 mock-ups af alle toilet/baderum.

M5 indrettes med træningslokaler for alle patienter. Kontor og sekretærfunktioner placeres i “Knasten”, som ligger i umiddelbar tilknytning til afdelingen.

P+P arkitekter har som totalrådgiver gennemført brugerproces, detailprojektering og udbudt projektet i hovedentreprise. I udførelsesfasen har P+P fungeret som byggeleder og gennemført fagtilsyn på egne arbejder.

 

Sag nr. 1110.14

Færdiggørelse:
2016

Bygherre:
Region Nordjylland

Projekt:
Nyindretning afdeling M4 og M5, Klinik Medicin i Østfløjen

Opgave:
Totalrådgivning

Størrelse:
ca. 2200 m²

Byggesum:
ca. 16 mio. kr. ekskl. moms

Links:
Gå på opdagelse i flere af vores projekter

Relaterede projekter