MENU

Stenbjerg Landingsplads

Stenbjerg Landingsplads er en kulturhistorisk perle i Nationalpark Thy; en landingsplads for kystfiskere.

Gennem bl.a. udvidelse af molen, ny moleplads, en bevarende lokalplan, ny infrastruktur, nye udstillinger og formidlingsprojekter, en samlet visuel identitet, en eventstrategi og fremhævelse af de stedsspecifikke kvaliteter skal Stenbjerg Landingsplads bevares og i endnu højere grad dyrkes som levende og bæredygtig kulturarv.

Udviklingsplanen for Stenbjerg Landingsplads er det første skridt mod bevarelse af et stykke vestjysk kulturhistorie til glæde og gavn for fiskeriet, besøgende og Thy. Visionen med udviklingsplanen er overordnet, at fiskeriet skal revitaliseres, og at flere besøgende og nye målgrupper skal opleve stedet.

En af de centrale udfordringer for landingspladsen i dag er det uddøende fiskeri, som gør det svært at bevare stedet som levende kulturarv. Flertallet af fiskerne ved Stenbjerg er i dag pensionister, og der er store vanskeligheder med at finde medlemmer i de yngre generationer. Herunder er sikkerhed og fællesskab væsentlige faktorer for at kunne erhverve nye fiskere; begge dele skal understøttes i udviklingsplanen gennem bl.a. bedre moleforhold og en styrket identitetsfølelse. Fiskermiljøet skal herefter være med til at tiltrække nye, spirende målgrupper; surfere, vandrere, cyklister, brugere af nationalparken og andre interesserede besøgende.

Projektets bygherre er Foreningen til Bevarelse af Stenbjerg Landingsplads. Projektets aktører og udviklere er herudover: Stenbjerg Fiskeriforening, Stenbjerg Beboerforening, Naturstyrelsen, Nationalpark Thy, Thisted Kommune og Museum Thy. Planen er tilvejebragt med støtte fra Sportgoodsfonden og Thisted Kommune.

 

Læs udviklingsplanen her. 

 

Sag nr. 1495.21

Færdiggørelse:
2023

Bygherre:
Foreningen til Bevarelse af Stenbjerg Landingsplads

Projekt:
Bevarende udviklingsplan

Opgave:
Bygherrerådgivning

Links:
Gå på opdagelse i flere af vores projekter

Relaterede projekter