MENU

Svenstrupgård

Under projekttitlen ”BoligLiv til hjemløse” skal tre af boliglængerne, centrale fællesarealer samt udvalgte udearealer på forsorgshjemmet Svenstrupgård i Aalborg Kommune ombygges og renoveres.

Forsorgshjemmet Svenstrupgård i Aalborg Kommune huser særligt udsatte hjemløse. Hjemmet benyttes årligt af godt 300 hjemløse over 18 år med komplekse problemer som misbrug og psykisk sygdom.

Ombygningen på Svenstrupgård skal være et foregangseksempel på, hvordan arkitektur kan gøre en forskel for hjemløse og andre socialt udsatte ved bl.a. at understøtte borgernes oplevelse af velvære, ejerskab og inklusion.

Projektet tager udgangspunkt i Den Sociale Effektprisme (velvære, adfærd, aktivitet, inklusion, identitet og ejerskab) og Housing First-principperne, hvori den hjemløse borger hurtigst muligt tilbydes en permanent bolig. Den stabilisering og ro, som en permanent bolig giver den hjemløse, er den bedste forudsætning for, at borgeren lykkes med at fastholde sin bolig og komme ud af hjemløshed. Svenstrupgård skal derfor fungere som en overgangsbolig, der ligner den bolig, som borgeren kan forvente at komme ud i.

Ombygningerne, som vi er totalrådgiver på, giver bl.a. borgerne egen indgang, et lille køkken og eget bad/toilet. Indvendigt er der fokus på rolige farver, taktile materialer, planter og god akustik – elementer som skaber hjemlighed og en ikke-institutionsagtig atmosfære. Facaderne beklædes med træ og males i en klassisk svenskrød, der, med referencer til kolonihaver og sommerhuse, skal underbygge velvære og tryghed. Tag, vinduer og døre males ligeledes røde, hvilket giver bygningerne en rolig, homogen farveholdning og matcher de røde tegltage på de øvrige bygninger.

Vi udfører totalrådgivningen for Aalborg Kommune med OJ Rådgivende Ingeniører som underrådgiver og ByMUNCH, by- og landskabsdesign som landskabsarkitekt.

Projektet er støttet med 25 mio. af Den A.P. Møllerske Støttefond og 3 mio. fra Det Obelske Familiefond.

 

Sag nr. 1649.22

Bygherre: 
Aalborg Kommune

Projekt:
Ombygning af forsorgshjem

Opgave:
Totalrådgivning

Links:
Gå på opdagelse i flere af vores projekter

Relaterede projekter