MENU

Vilhelm Kiers Kollegium

Vilhelm Kiers Kollegium er en selvejende institution, som driftes af Kollegiekontoret i Aarhus. Kollegiet er opført i 1969 og er løbende renoveret. Blokkene er oprindeligt udført med træskodder foran de store skydevinduer af træ. Disse blev i halvfemserne udskiftet til aluskydevinduer og aluskodder. Man valgte i den forbindelse at gå væk fra det oprindeligt farveudtryk, og indførte en farvepalette fra blå over lilla til lyserød. Alupartierne blev nedslidt og var energimæssigt meget ringe.

Grundet den store gentagelse i facaderne valgte Kollegiekontoret Aarhus at udarbejde en mock-up i 3 moduler i 2 etager, for at nedbringe usikkerheden i konstruktionerne. P+P arkitekter har i samarbejde med bygherre, det nedsatte byggeudvalg og Aarhus Kommune arbejdet på en række forskellige løsninger og farver i mock-up’en, som bl.a. består af to vinduestyper, forskellige typer værn og glasløsninger. Ifm. mock-up’en blev der udført grundige miljøundersøgelser på samtlige bygningsdele, med relevans for renoveringen. Dette resulterede i at alle forplader, bærende skillevægge og bagmure blev miljøsaneret.

Gennem tæt dialog med fabrikanter og leverandører har P+P arkitekter været med til at udvikle de nye facadepartier, hvis glas og fyldninger overholder lokalplanskravene for lyd og energi. Bebyggelsens beliggenhed mod Herredsvej og Hasle Ringvej, har gjort at støj har været et udfordrende parameter.

 

Sag nr. 1173.16

Færdiggørelse:
2021

Bygherre:
Kollegiekontoret Aarhus

Projekt:
Facade- og vinduesrenovering af 21 kollegieblokke, 756 værelser og fællesarealer

Opgave:
Totalrådgivning

Størrelse:
17.000 m²

Links:
Gå på opdagelse i flere af vores projekter

 

Fotograf: Thomas Illemann

Relaterede projekter