MENU
Soeren_Jakobsen_projekt-og-byggeleder_PP-arkitekter_nyhed-scaled.jpg

Vi ansætter erfaren projekt- og byggeleder i Thisted

Mød Søren Jakobsen, som er uddannet bygningskonstruktør og netop blevet ansat hos P+P arkitekter. Søren vil have sin daglige gang på vores kontor i Thisted – han er vokset op i Hanstholm og har et helt særligt forhold til Thy. Efter over 10 år i Aalborg i forbindelse med uddannelse og job vender han og familien hjem til Thy, og vi er utrolig glade for, at Søren er blevet en del af holdet. Hos os vil han bidrage med sin erfaring som projekt- og byggeleder fra en entreprenørvirksomhed i Aalborg. Han kommer dermed fra ”den udførende side” af byggeprocessen og vil bl.a. kunne trække på sine gode ledelseskompetencer fra entreprenørbranchen – hvor han bl.a. har varetaget rollen som bygherrerådgiver, projekt- og byggeleder samt tilsynsførende. Derudover kommer Søren med solide erfaringer fra den daglige gang på byggepladserne som sagsansvarlig og koordinerende byggeleder. Udover en uddannelse som bygningskonstruktør er Søren – ligesom mange andre af vores konstruktører – også udlært tømrer, hvilket giver en meget brugbar indsigt i og forståelse for det konkrete arbejde på byggepladsen og understøtter en god, klar kommunikation med håndværkerne.

Søren er allerede i fuld gang på kontoret i Thisted og arbejder i øjeblikket på flere spændende projekter, hvor han kan bringe sin faglighed og sine erfaringer i spil.