MENU
Ringkoebingtinghus04-e1614776610363.jpg

Restaurering af Ringkøbing Tinghus – en stille hyldest til dansk byggeskik

 

Vi har netop færdiggjort den omfattende restaurering af Ringkøbing Ting- og Arresthus, så det er kommet til sin værdighed igen og nu fremstår som et smukt vidnesbyrd om dansk bygningskultur i starten af det forrige århundrede. 60’erne og 70’erne har været hårde ved mange af de historiske huse, og det gjaldt også dette hus, som fik en kedelig medfart.

Uden hensyn til bygningens historiske referencer udskiftede man de oprindelige pultkviste med ovenlysvinduer og erstattede understrygningsmørtlen med PE-skum (!). De smukke vælske gavle havde fået lov til at forvitre flere steder, og kobberbeklædningen på spir og lanterne var for år tilbage blevet udskiftet uden nogen følsomhed over for de fine detaljer. Da spiret blev hejst ned for at blive restaureret, kunne vi også konstatere omfattende råd i den underliggende trækonstruktion.

Denne historieløse behandling af bygningen har vi nu rådet bod på i vores restaurering ved at reetablere pultkvistene, lægge fast undertag og skifte tegltaget, så både arrestens og tinghusets sammenhængende tagflader går op. Vi har sat de vælske gavle i stand med kalkmørtel, og så sætter det restaurerede kobberspir kronen på værket.

På værkstedet blev spiret genskabt med respekt for det oprindelige håndværk. Al tømmeret blev skiftet, og spiret blev derefter beklædt med ny kobber, der nu igen følger gesimsens profil. Vindfløjen hang i en tynd tråd, men med hjælp fra Ringkøbing Bevaringsforenings fotoarkiv, kunne vi genskabe den hos en kyndig smed, så vestenvinden nu endelig kan tage ordentligt fat i vindfløjen igen.

Ringkøbings Ting- og Arresthus, der var opført af arkitekt Helge Boisen-Møller i 1918, fremstår nu igen med værdighed og som et vidnesbyrd om byens købstadshistorie.

Entreprenørerne JFP er gået til opgaven med stolthed og glæde ved håndværket, og det kan man se på resultatet. Byens blikkenslager, der stod for restaureringen af spiret, har i øvrigt indstillet projektet til RENOVERprisen.

 

[envira-gallery id=”49599″]