MENU
Nyhed-webp.webp

Bevaringsværdig bygning får tiltrængt ansigtsløft!

P+P arkitekter er rådgiver på istandsættelsen af Gabels Torv 5 i Aalborg, der huser Vestre Landsret og Advokatfirmaet Eurojuris. Projektet er halvvejs, og vi fortsætter på bygningens facader mod det indvendige gårdrum hen over foråret.

Bygningen er tegnet af arkitekt Einar Packness (1879- 1952), som var kongelig bygningsinspektør fra 1931-1952. Retsbygningen på Gabels Torv er vurderet til en arkitektonisk værdi på 3 iht. kommunens SAVE-registrering. Dette svarer til en ”høj bevaringsvurdering”, som bygningen på alle måder lever op til. Den historicistiske bygning, der er opført i år 1920, står som en smuk, urokkelig ”tidslomme” midt i den ellers meget ombyggede gamle bykerne i Aalborg. Ornamentering markerer bygningens gavlkamme og omkranser ligeledes et vinduesparti i forbindelse med retssalen.

Istandsættelsen indebærer en gennemgående restaurering af vinduer, døre og støbejernsdetaljer og mindre udbedringer af pudsskader og fuger. Vinduerne består generelt af oprindelige trævinduer med kittede enkeltlagsglas med forsatsvinduer. Vinduer og døre trænger til vedligehold og fremstår med slidte overflader og afskal af maling. Jerngitre, trappeværn og murankre istandsættes ligeledes.

Indsatsen er et led i bevaringen af den enestående, bevaringsværdige bygning i Aalborg midtby, så den også fremadrettet kan repræsentere Aalborgs kulturhistoriske lag.

Vi er rådgiver for bygherre, Bygningsstyrelsen. Vi løser opgaven i samarbejde med hovedentreprenør Erik Linneberg A/S med Skaarup Malerfirma A/S som underentreprenør.